De Verenigde Naties willen in de strijd tegen het terrorisme verregaande maatregelen treffen. Daarbij horen onder meer wereldwijde juridische afspraken over het bewaren van de (verkeers)gegevens van burgers door niet alleen de internetserviceproviders, maar ook aanbieders van VoIP, zoals Skype. Die afspraken moeten onder meer de tijdsperiode bepalen van de opslag en welke gegevens moeten worden bewaard.

Zolang er nog geen wereldwijde afspraken zijn moeten opsporingsdiensten zo vroeg mogelijk belangrijke data opsporen en veilig stellen als dat relevant is voor een onderzoek naar terrorisme, zegt de Verenigde Naties in een deze week uitgekomen rapport. Opsporingsdiensten moeten daar op eigen houtje onderling internationaal afspraken over maken zolang er nog geen internationale wetgeving is. Dat het recht op privacy “een blijvende uitdaging" is in het effectief onderzoeken en vervolgen van misdaden, is volgens de VN “onderwerp van zorg".

Terroristen achter internetcafé-pc's

De VN zegt bewijs te hebben dat terroristen gebruik maken van internetcafés, maar het is onbekend hoe groot dat probleem is. Sommige overheden hebben verplichtingen opgelegd aan de eigenaren van internetcafés om de data van de klanten vast te leggen, niet alleen de digitale gegevens over het gebruik van de computers en internetverbindingen, maar ook foto's en NAW-gegevens.

Maar, zo zegt de VN: “Er is enige twijfel over het nut van dergelijke maatregelen als andere vormen van openbaar toegankelijk internet zoals op vliegvelden, bibliotheken en publieke Wi-Fi hotspots criminelen dezelfde mogelijkheden bieden maar ongereguleerd zijn." Burgers zouden zich moeten registreren als zij een open Wi-Fi spot willen gebruiken. "Dat kan een belangrijke bron van informatie zijn in criminele onderzoeken." Hetzelfde geldt voor diensten als Skype, waarvan de VN het wenselijk vindt dat dergelijke communicatie over het internet “zoals chatroompostings" bewaard blijven.