IT Jobboard, een wervingssite voor IT-personeel, ondervroeg 527 IT’ers over de rol van vrouwen in deze sector. Opvallend is dat de mening van vrouwen soms lijnrecht staat tegenover die van hun mannelijke collega’s. Vrouwelijke IT’ers voelen zich naar eigen zeggen vaak gediscrimineerd. Bijna 60 procent van de vrouwelijke respondenten vindt dat ze gediscrimineerd worden ten opzichte van mannen. Mannelijke IT’ers denken daar heel anders over. Meer dan tweederde meent dat ze op hun werk geen bevoorrechte positie hebben ten opzichte van vrouwen. Ook heerst er volgens de helft van de vrouwen een machocultuur op hun werk. Van de mannen vindt ruim 70 procent dat er geen machocultuur heerst in de IT.

Voor de ondervraagde vrouwen is het gemiddeld lagere salaris dan mannen in vergelijkbare functies het voornaamste probleem op hun werk, direct gevolgd door het gebrek aan erkenning van mannelijke IT’ers (respectievelijk 9,7 procent en 9,5 procent). Mannen denken juist dat vrouwen het meest te kampen hebben met het gebrek aan erkenning door mannen. Een ander opvallend verschil is hoe beide groepen respondenten denken over seksuele intimidatie. Bijna negen procent van de mannelijke IT’ers is van mening dat vrouwen dit als voornaamste kwestie zien, terwijl de vrouwen daar zelf heel anders over denken. Zo ervaart slechts drie procent dit als het grootste probleem op hun werk.

“Ons onderzoek bevestigt de reputatie van de IT. Deze sector staat bekend als een mannenwereld, al was dat nog nooit echt bewezen”, aldus Alex Farell, directeur van deze website. “Als IT-wervingssite merken we dat vrouwen op de hoogte zijn van het hoge testosterongehalte van de branche. Dit houdt ze echter niet tegen om in deze groeiende sector te gaan werken. Sterker nog: ze vinden de mannencultuur juist een uitdaging en extra stimulans.”

Het aandeel van vrouwen onder IT-professionals blijft erg laag, zo spreekt opleidingsorganisatie e-skills (dat hetzelfde thema onderzocht)over een 'forse onbalans'. Gemiddeld is 1 op de 5 IT'ers een vrouw, terwijl het aandeel van vrouwen in de totale beroepsbevolking gemiddeld bijna 45 procent is. In België, Luxemburg, Portugal en Griekenland is minder dan 1 op de 10 IT'ers een vrouw. Ierland en Finland staan bovenaan. Nederland zit op dit punt onder het gemiddelde. Terwijl van de totale beroepsbevolking 45 procent vrouw is, is slechts 11 procent van de IT-professionals een vrouw. Over alle 15 EU-landen bekeken scoort de telecomsector nog veel slechter. In beroepen zoals telecom-ingenieur, kabelreparateur en -aanleggers etc. is slechts 1 op de 20 werknemers een vrouw.

Bron: Techworld