In november vorig jaar beslisten de Europese ministers van Justitie om een akkoord te sluiten met de VS over het doorgeven van bankdata via de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), een organisatie die Europese en internationale betalingen verzorgt.

Het Europarlement pikt de actie van de Raad echter niet en heeft nu met 378 stemmen tegen en 196 voor, het SWIFT-akkoord verworpen. Vorige week bleek al een meerderheid van de parlementaire commissie voor Justitie tegen SWIFT. Sindsdien werd er door de Amerikanen nog fel gelobbyd bij parlementariërs, maar tevergeefs. Donderdagochtend was de stemming plenair en definitief.

"Collega's leken als dominostenen onder de druk te bezwijken maar een meerderheid heeft zijn rug recht gehouden. En terecht. Dit akkoord staat haaks op basisbeginselen als proportionaliteit en noodzakelijkheid", aldus VVD Europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert, de rapporteur van de parlementaire commissie over deze kwestie.

Op Twitter toont ze haar blijdschap. "Yes, yes, yes! EP followed my recommendation and voted down SWIFT agreement. Agreement now void. Hurray!!!!!"

Europarlement machtiger

Ook D66 collega Sophie in 't Veld is verheugd met het besluit. Inhoudelijk is ze fel gekant tegen het klakkeloos doorspelen van gevoelige bankgegevens van Europese burgers. Maar ook hekelt ze het feit dat de Raad van Ministers eigenhandig het akkoord met de VS heeft gesloten. Dit gebeurde vlak voor het Verdrag van Lissabon inging dat het Europarlement meer macht geeft.

"Dit markeert het einde van besluitvorming tussen Ministers in cosy onderonsjes en ondeugdelijke deals met VS. Voortaan besluiten in het openbaar!" twittert In 't Veld. "Ik hoop dat de Raad (van nationale Ministers red.) de boodschap nu eindelijk hebben gehoord, na jaren Oostindische doofheid".

Volgens In 't Veld is dit besluit dan ook niet minder dan "een keerpunt in de ontwikkeling van de Europese Unie".

CDA teleurgesteld

Niet iedereen is blij dat SWIFT naar de prullenbak is verwezen. "CDA delegatie heeft vóór SWIFT overeenkomst gestemd. We hebben verloren met 378 tegen 196 stemmen. Jammer", tweet CDA Europarlementariër Wim van de Camp. SWIFT is volgens Van de Camp een afweging tussen grondrechten en veiligheid. "Ik persoonlijk kies voor meer veiligheid," schreef hij eerder.

SWIFT verwerkt financiële transacties van meer dan 8.000 banken wereldwijd. De VS heeft sinds 9/11 jarenlang toegang tot het systeem gehad om het te gebruiken in de 'oorlog tegen terreur' om verdachte transacties te kunnen onderzoeken om bijvoorbeeld financiële steun aan terreurgroepen te achterhalen. Het nu afgeschoten SWIFT-akkoord moest de doorgifte van deze bankdata aan de VS voorlopig continueren.

Voor de stemming hield Sophie in 't Veld een betoog tegen SWIFT.