Ook als dit betekent dat de Freedom of Information Act (FOIA, het recht op overheidsinformatie) hiervoor moet worden aangepast. Met deze uitspraak, die Senator Robert Bennet uit Utah maandag deed, lijkt de hackers-problematiek steeds verder door te dringen tot de Amerikaanse overheid.

Bennet zei dat nieuwe vrijstellingen in de FOIA ervoor kunnen zorgen dat informatie die gedeeld wordt met de overheid ook beschermd wordt. In de aangepaste wetgeving zouden bedrijven dan wel verplicht worden informatie over systemen en oplossingen in geval van hackers-aanvallen aan de overheid door te spelen. Als 'tegenprestatie' stelt de overheid dan de informatie beschikbaar voor andere bedrijven, zodat zij het probleem sneller kunnen verhelpen.

Een soortgelijke discussie is al eerder gevoerd, toen er gesproken werd over toevoegen van vrijstellingen omtrent Y2K-wetgeving. Het bedrijfsleven was toen uiterst bezorgd over wat er met de gedeelde informatie zou gebeuren en vreesde dat op deze manier concurrenten of media informatie in handen zouden krijgen die voor de overheid bedoeld was. Volgens Bennet is het nu nog te vroeg om in detail te treden over het wijzigingsvoorstel, maar gaat hij zich snel buigen over de benodigde wetgeving.

Volgens Bennet kan een eventuele wetswijziging binnen zes weken ter goedkeurig worden voorgelegd. De FOIA is vergelijkbaar met de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Deze geeft iedereen het recht om overheidsinformatie op te vragen of ter kennisneming te mogen inzien. Net als in de Verenigde Staten is de WOB ter beoordeling van de overheid zelf. Op grond van enkele uitzonderingen kan de overheid beslissen een verzoek af te wijzen.