President Obama heeft zijn handtekening gezet onder vijf jaar verlenging van de controversiële Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Dit nadat vorige week de wet al door de Senaat was geloodst. Verschillende amendementen die de wet inperkten en de privacy wilden waarborgen werden weggestemd.

Gigantisch sleepnet

De Amerikaanse overheid heeft in de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) brede bevoegdheden om data op te vragen bij Amerikaanse bedrijven, alsmede het telefoon- en internetverkeer van buitenlanders af te tappen. Dat betekent dat het autoriteiten in het geheim telefoon- en internetverkeer van iedere niet-Amerikaan kunnen onderscheppen. Dit alles zonder rechterlijke toetsing.

Uiteraard maken ook Amerikanen zich zorgen, omdat heel vaak niet direct kan worden vastgesteld of een telefoongesprek of e-mail van een Amerikaans burger is of niet. In de praktijk betekent het dan ook dat instanties als de NSA in principe al het telecom- en internetverkeer kunnen aftappen.

De FISA is verschillende keren aangepast en uitgebreid. Ook de beruchte Patriot Act is feitelijk een uitbreiding van de FISA-wet.

Ongrondwettelijk

Er loopt nog wel een rechtszaak tegen de ongebreidelde spionagepraktijken van de NSA. Het massale aftappen en afluisteren zou in strijd zijn met de Amerikaanse Grondwet. Maar het Congres, de Senaat en president Obama denken daar dus anders over.