In Washington D.C. vinden deze week bijeenkomsten plaats van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), twee instanties die traditioneel het mikpunt zijn van anti-globalisten. Anti-globalisten zijn een heterogene groep actievoerders die de meest uiteenlopende zaken bepleiten, van het kwijtschelden van de schuld van Derde-Wereldlanden en de bescherming van het milieu tot de afschaffing van het kapitalisme. In het verleden kwam het dikwijls tot een gewelddadig treffen tussen een deel van de actievoerders en de politie. De Amerikaanse regering verwacht dat de anti-globalisten zich deze week behalve op straat ook op internet zullen roeren. Het National Infrastructure Protection Center (NIPC) waarschuwt voor computeraanvallen van zogeheten 'hacktivisten' (activistische hackers). "Een kleine groep die de bijeenkomsten met een fysieke aanval wil verstoren, kan het internet inzetten om de effecten van een fysieke aanval te vergroten of het optreden van hulpdiensten te bemoeilijken", zo schrijft het NIPC. De organisatie zegt geen directe dreigementen te hebben ontvangen, maar roept systeembeheerders desalniettemin op om waakzaam te zijn. "Actievoerders op internet kunnen betrokken zijn bij defacements (het bekladden van sites, MR), denial of service aanvallen en het verspreiden van verkeerde informatie." Het afgelopen jaar heeft de Amerikaanse overheid al diverse malen gewaarschuwd voor cyberaanvallen, onder meer van het terroristennetwerk Al-Qaeda, China en West-Europa. Tot op heden is nog niets gebleken van deze gevaren.