Tot die conclusie zijn enkele hoge ambtenaren gekomen tijdens de National Cyber Security Summit, een tweedaagse bijeenkomst over de beveiliging van Amerikaanse netwerken. Hierbij is de oefening in oktober nog eens geëvalueerd. Aanwezigen op het congres willen een systeem opzetten dat waarschuwt bij eventuele cyberaanvallen. Ook moet er meer veilige software ontwikkeld worden. Daarnaast bekijkt de National Cyber Security Division, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, samen met het CERT (Computer Emergency Response Team) of er een coördinatiecentrum kan worden opgezet voor noodgevallen. In oktober werden gedurende vijf dagen zowel fysieke als cyberaanvallen nagebootst op belangrijke communicatiecentra, elektriciteitscentrales, waterzuiveringsinstallaties, olie- en gasleveranciers en banken. Bij de oefening in oktober bleek dat er gaten vallen in de communicatie tussen instanties, en centrales onderling als er sprake is van een noodgeval. Ook wordt het uitvallen van elektriciteitscentrales niet uitgesloten.