De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de gelekte diplomatieke stukken van de VS, ook over Nederland, die naar buiten kwamen via klokkenluiderssite Wikileaks. De Amerikaanse regering heeft de eigen beveiliging niet goed op orde. Zo hebben meer dan 3 miljoen mensen toegang tot het afgeschermde netwerk van het Amerikaanse leger waar de gelekte geheime documenten vandaan komen.

Opheldering en overleg

Kamerleden Nicolaï, Van der Steur en Hennis-Plasschaert van de VVD hebben, naar aanleiding van een publicatie van Webwereld, kritische vragen hierover ingediend bij de ministers van Buitenlandse Zaken (Rosenthal) en van Veiligheid en Justitie (Opstelten). Zij vragen aan de betrokken ministers of ze van plan zijn opheldering te gaan vragen aan de Amerikaanse regering.

Ook willen zij weten of de overheid wel enig idee heeft hoe bondgenoten van Nederland gevoelige informatie opslaan, en wie daar allemaal toegang toe heeft. Verder vraagt de VVD of de ministers in overleg gaan met bondgenoten over hoe gegevens worden opgeslagen, en wie daar toegang toe heeft. "Zo nee, waarom niet? Zo ja, zal dit in de Nederlandse wet geborgd worden?"

Garanties?

In de Kamervragen wordt er ook aangestuurd op een herziening van welke gegevens Nederland precies deelt met welke andere landen. De Kamerleden dringen aan op een kritische keuring van het gedeelde informatie, en vragen ook wat voor garanties er zijn qua informatiebeveiliging. "En in hoeverre dit soort zaken voorkomen had kunnen worden? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen? Zo nee, waarom niet?"

De minister heeft nog niet geantwoord op de vragen van de Kamerleden.