Zo zet het geplande nieuwe kabinet stevig in op grote ICT-projecten en het aanpakken van problemen. Dat moet gebeuren door het aanscherpen van het toezicht. Daarmee hoopt de regering de stroom van problemen van de afgelopen jaren in te dammen, zoals bijvoorbeeld het EPD, OV-chipkaart, en diverse mislukte software introducties.

Privacyvriendelijk

Een opmerkelijke stap is dat stevig wordt ingezet op privacy. Als er persoonsgegevens worden opgeslagen dan moet met regelmaat getoetst worden of de maatregelen wel effectief zijn. Daarmee lijkt het kabinet te breken met de vorige regering die vragen naar het effect van maatregelen steevast weigerde te beantwoorden.

Als er datalekken zijn dan moeten diensten, “waaronder de overheid”, dat melden en een toezichthouder kan vervolgens boetes uitdelen voor het niet melden. Onduidelijk is of de lekken dan ook publiek worden gemaakt. Een dergelijke plicht bestaat momenteel al in de meeste Amerikaanse Staten.

Overigens steken de politici niet alles even privacyvriendelijk in. In de veiligheidsparagraaf wordt ingezet op een stevig beleid, waarbij het uitbreiden van het aantal videocamera's expliciet wordt genoemd. Die maatregel is omstreden, omdat dit als privacy-onvriendelijke te boek staat en uit onderzoeken zou blijken dat er valt te twijfelen aan de effectiviteit van het middel.

Cybercrime

Ook zet het kabinet stevig in op cybercrime en belooft een integrale aanpak te bieden. Dat is een relatief eenvoudige belofte, omdat momenteel binnen de overheid al aan een dergelijke aanpak wordt gewerkt. De Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding heeft dat op dit moment in de portefuille.

Toch betekent dit niet dat er beperkingen op internet worden aangebracht. In het regeerakkoord wordt expliciet beloofd dat het internet vrij en open wordt. “Dat is iets waar wij hard voor hebben geknokt”, vertelt PVV’er Hero Brinkman tegen Webwereld. “Het is een liberale kijk op de overheid en dat zie je online ook terug.”

Identiteitsvaststelling

Bij de beperking van immigratie, een van de speerpunten, heeft het geplande kabinet minder op met privacy.

Het "restrictieve en selectieve" migratiebeleid krijgt vorm met "intensivering van controle, handhaving en uitvoering van bestaande voorschriften, met inbegrip van nieuwe informatiesystemen, uitwisseling van gegevens en technieken voor identiteitsvaststelling."

Innovatie

Er wordt meer geld geïnvesteerd in innovatie. Die subsidies moeten vooral kleine bedrijven stimuleren nieuwe ontwikkelingen te starten. Daar staat wel tegenover dat de “thema gerichte” subsidies worden gehalveerd tot grofweg 500 miljoen. Dat zijn bijvoorbeeld subsidies op zaken als andere vormen van energie.

Verder zal de overheid zelf inventiever moeten worden, want de regering wil op de werkplek flink bezuinigen. Niet alleen moeten er minder ambtenaren komen, er zal ook aan flexibelere werkplekken moeten worden gewerkt, staat in het concept regeerakkoord.

Ook burgers moeten van de ICT-ambities kunnen genieten. Er zal meer informatie toegankelijk moeten komen, waardoor “ICT veel beter en vruchtbaarder gebruikt wordt”, stelt Hero Brinkman. “Het is simpel. Informatie moet opener. Het is een droomregeerakkoord met droomakkoorden, waarvan ik in ieder geval weet dat de mogelijkheden van ICT veel beter en vruchtbaarder gebruikt kunnen worden.”

UPDATE - 17:11 aanvullende punten toegevoegd, reactie Hero Brinkman

UPDATE 2 - 1 oktober 01:32 - opmerking over camerabewaking toegevoegd.