De VVD maakt zich geen zorgen over snel stijgende hoeveelheid internettaps in Nederland. In tegendeel, de overheid moet juist meer mankracht en technologie hiervoor gaan inzetten, vindt VVD-Kamerlid Fred Teeven.

Deze week werd bekend hoeveel internettaps door de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) de afgelopen jaren is gezet. Daarin zit een explosieve groei, al blijft het aantal relatief klein in vergelijking met telefoontaps. De onthulling leidde tot Kamervragen door zowel de fractie van de SP als GroenLinks, die zich ernstige zorgen maken over dit fenomeen. Volgens de beide partijen schenden veel taps de privacy van niet-verdachten.

Meer tapcapaciteit

Het CDA ziet geen probleem en ook Teeven kan zich juist wel vinden in deze ontwikkeling richting internetopsporing. Het lijkt hem dan ook logisch en wenselijk dat er in de toekomst meer internettaps worden geplaatst. "Ik realiseer me dat strafbare feiten andere vormen aan het aannemen zijn in deze tijd. Daar hoort dus bij dat je tot andere vormen van opsporing overgaat. Het wordt niet altijd meer via de telefoon gemeld maar ook bijvoorbeeld via Skype, dus daar moeten de opsporingsmethoden aan worden aangepast", aldus Teeven. "Dit is een ontwikkeling die je niet kunt stoppen."

De VVD-politicus maakt zich eerder zorgen dat er niet voldoende wordt geïnvesteerd in dergelijke methoden. "Er is onvoldoende capaciteit om dit soort taps uit te voeren. Het schijnt een stuk ingewikkelder te zijn dan telefoontaps", vult Teeven's woordvoerster aan.

Privacy als schuilplaats

Een van de belangrijkste bezwaren van SP en GroenLinks is dat taps veelal heel breed worden gezet, bij verschillende relaties van de verdachte. Deze mensen zijn zelf niet verdacht maar worden toch afgetapt, een zeer zware inbreuk op de privacy.

Volgens de VVD is dat echter onvermijdelijk. "De ervaring leert dat criminelen anticiperen op het feit dat er kan worden getapt, dus dan is het wel degelijk nodig om die taps uit te breiden", stelt de zegsvrouw. Hoelang er wordt getapt en bij hoeveel mensen wordt gewogen aan de hand van de zwaarte van het delict. En die afweging van proportionaliteit en subsidiariteit is bij de rechter-commissaris momenteel in goede handen, vindt de VVD. "Het is natuurlijk belangrijk dat mensen niet overbodig en onnodig met internettaps worden geconfronteerd."

De bottomline voor de VVD: telefoon- en internettaps zijn broodnodig en Justitie moet meer capaciteit vrijmaken om online op boeven te kunnen jagen. "Privacy mag geen schuilplaats zijn voor criminelen."

VVD staat overigens nog pal achter de motie die samen met SP en GroenLinks heeft ingediend om ook tapcijfers van de geheime diensten AIVD en MIVD te openbaren. Volgens het CDA doet dit afbreuk aan de staatsveiligheid, maar dat vindt Teeven onzin. "Door het geven van kwantitatieve informatie komt de staatsveiligheid niet in gevaar."