VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff pleit voor een online meldpunt waar burgers anoniem tips kunnen geven over (mogelijke) misdaden, vergelijkbaar met de telefonische dienst Meld Misdaad Anoniem van de Stichting M. Een dergelijke online variant zou het anoniem melden van misdaden makkelijker en logischer moeten maken voor een nieuw generatie, zegt Dijkhoff tegen Webwereld.

Sociale media levert informatie

Een van de redenen om een dergelijk meldpunt in te richten is dat het vaak ver van te voren is te volgen op sociale media dat er iets staat te gebeuren dat niet door de beugel kan, vindt Dijkhoff. “Voorafgaande de rellen in Haren (ProjectX) was door een aantal van de later opgepakte relschoppers al aangekondigd dat ze zouden rellen en hoe ze de politie konden ontwijken. Daarnaast was er een heel aantal dat zelf geen vernielingen had aangericht, maar wel een week lang anderen had opgeruid. Die voorgeschiedenis op sociale media is niet meegenomen in de rechtszaken naar aanleiding van 'Haren', zei minister Opstelten al in december."

Opruiing via sociale media is niet uniek voor Project X, zegt Dijkhoff, en daarom wil hij een online meldpunt via Stichting M waar mensen dergelijke zaken anoniem kunnen melden. Dat anonimiteit via internet zeer moeilijk is te realiseren, beseft het Kamerlid. “Zo'n website is niet binnen een week te realiseren, dat besef ik ook. Minister Opstelten heeft gezegd binnen drie maanden een terugkoppeling op mijn voorstel te geven."

Garantie op anonimiteit is essentieel

In Australië en Canada zijn dergelijke websites als uitbreiding op de telefonische meldmogelijkheden al eerder opgezet. Dijkhoff zegt dat de garantie op anonimiteit de betrouwbaarheid van een dergelijke website moet garanderen. “Dat is essentieel. Twijfels over de anonimiteit zijn funest." Daarom moet een dergelijke website ook onder de vleugels van de Stichting M vallen en niet onder die van de politie, vindt Dijkhoff. “De Stichting M gaf aan dat een website die garantie geeft op anonimiteit niet gemakkelijk is te realiseren, maar dat het wel kan."

Via de website zouden burgers bijvoorbeeld makkelijker informatie kunnen delen dan met het bellen naar de telefoondienst van Meld Misdaad Anoniem. Links naar sociale mediaberichten, foto's en video's zouden van meerwaarde kunnen zijn. Dat er veel 'ruis' tussen gaat zitten, beseft Dijkhoff. “Ook bij de telefoondienst is er voorafgaand aan de doorgifte aan de politie een schifting. Het is niet zo dat als iemand je noemt via Meld Misdaad Anoniem er direct een politieauto voor komt rijden."

Update 20.13: Pim van Strien, voorlichter bij de Tweede Kamerfractie van de VVD, wil in een latere reactie nog eens benadrukken "dat het niet alleen om meldingen over sociale media-berichten" gaat, maar om alle vormen van misdaad. Iets dat overigens ook in het bovenstaande bericht staat. Dat raakt volgens Van Strien onderbelicht.