Stemmen voor de Tweede Kamer via het internet moet mogelijk worden voor mensen die in het buitenland wonen, vindt de VVD. Daartoe zal de partij vandaag een wetsvoorstel indienen tijdens de behandeling van de kieswet, meldt NU.nl.

Voorheen moesten burgers die in het buitenland wonen per post stemmen. Dit leidt tot een zeer lage opkomst. Van de 700.000 stemgerechtigden die in het buitenland wonen, stemmen er slechts zo'n 35.000, aldus de VVD. Stemmen via internet moet dat percentage opkrikken. Ook wil de VVD dat de 350.000 mensen met een fysieke beperking manieren krijgen om zélf hun stem uit te brengen, anders dan alleen middels een volmacht.

Internetstemmen riskant

De VVD wijst naar Frankrijk, waar 700.000 Fransen in den vreemde via het internet kunnen stemmen. Maar eerdere pogingen in Nederland om internetstemmen in te voeren strandden jammerlijk wegens gebrekkige security. Zo bleek het RIES-systeem voor de waterschapsverkiezingen zo lek als een mandje.

Het risico op datalekken, stemfraude of hacks is bij internetstemmen nog veel groter dan bij stemcomputers, die vooralsnog ook in de ban zijn, omdat de integriteit en het stemgeheim niet kunnen worden gegarandeerd.