In een brief aan de Eerste Kamer schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid deze extra functionaliteit in te willen bouwen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Naast de mogelijkheid om via het loket in te zien welke zorgverlener het EPD van iemand heeft ingezien, kan iedereen die dat wil in de toekomst ook per sms of e-mail op de hoogte worden gesteld.

"Zo kan de burger automatisch en direct op de hoogte worden gesteld van elke raadpleging van zijn of haar gegevens", aldus de minister. Het is de bedoeling dat de e-mailnotifictaie in het vierde kwartaal van 2011 af is.

Sms-systeem is kostbaar

Wanneer het sms-systeem in werking moet treden is nog onduidelijk. Eerst moet gekeken worden naar de bijkomende kosten. Wel is het de bedoeling om sms'jes te bundelen, zodat er geen bombardement aan berichten binnenkomt bij een ziekenhuisopname.

Wat er precies wordt opgenomen in die waarschuwingsberichten is onduidelijk. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid gaat het waarschijnlijk om een notificatie dat iemand het EPD heeft bekeken, en wordt er niet direct gespecificeerd welke instantie dat was. Hoe de vork in de steel zit wordt intern uitgezocht.

In onderstaande brief de volledige stand van zaken van het EPD die de minister aan de Eerste Kamer stuurde. kamerbrief-ontwikkelingen-epd-na-10-6-2010