De webvader heeft een grote groep activisten en organisaties die strijden voor de vrijheid van meningsuiting (waaronder Oxfam, Privacy International en zijn eigen World Wide Web Foundation) verzameld om een blok te vormen tegen de 62 OGP-landen. Zij prediken openheid, verantwoordelijkheid en toegankelijkheid voor burgers, maar runnen tegelijkertijd het grootste surveillance-netwerk dat de wereld ooit gezien heeft.

Ook zeggen Sir Berners-Lee en consorten dat de vervolging van klokkenluiders strijdig is met het beginsel van openheid van bestuur. In een open brief aan de Open Government Partnership vragen zij alle landen om hun privacywetten te herzien, klokkenluiders te beschermen en meer transparantie bij de huidige werkwijzen van grootschalige surveillance.

'Zwaar ontmoedigende uitwerking'

“Wij voegen ons bij andere maatschappelijke organisaties, mensenrechtengroepen, academici en gewone burgers in het uiten van onze grote zorgen over wereldwijde overheden, inclusief OGP-leden. Zij onderscheppen en bewaren routineus privécommunicatie van volledige bevolkingsgroepen en doen dat in het geheim, zonder afzonderlijke waarborg en met weinig of geen zinvol toezicht”, schrijven de activisten in een recente brief, waarover The Guardian schrijft.

“Deze praktijken eroderen de 'checks en balances' waar deze verantwoording van afhangt, en heeft een zwaar ontmoedigende uitwerking op de vrijheid van meningsuiting, informatie en vereniging. De idealen van openheid van bestuur hebben zonder deze rechten geen betekenis.”