Ook zusterwebsites van Webwereld, waaronder Computer!Totaal, Infoworld en Techworld waren hierdoor onbereikbaar.

De defecte hardware is inmiddels vervangen en de storing is daardoor verholpen. Uiteraard stellen we alles in het werk om herhaling te voorkomen. Onze excuses voor het ongemak.