Het bedrijf, A51 geheten, is vorige maand opgericht. "Dienstverlener A51 voorkomt dat organisatie de dupe worden van imagoschade, diefstal van intellectueel eigendom en computeruitval door falende aanpak van informatiebeveiliging", zo stelt ze in een persbericht.

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Van den Berg de oprichtster en enig aandeelhouder is van het bedrijf.

Van den Berg werkte onder meer als directeur bij het Govcert, het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid. Later werd ze projectleider van het NHTCC waar ze in februari 2005 werd ontslagen.

Volgens de officiële verklaring was er sprake van een verschil van inzicht. Het ontslag kwam echter kort nadat Van den Berg in een interview forse kritiek had geuit op de handelswijze van politie en justitie.

Ook nu neemt Van den Berg de handelswijze van politie en justitie op de korrel. "Onlangs bevestigde minister Donner naar aanleiding van het debat over de opsporing van kinderporno dat de beschikbare kennis en opsporingscapaciteit bij politie en justitie beperkt is. Meer blauw op de digitale snelweg zit er helaas voorlopig nog niet in", aldus Van den Berg.

"Het ontbreekt organisaties op dit moment aan middelen en mogelijkheden te helpen bij het opsporen van cybercrime, het in kaart brengen van strafbare feiten en het begeleiden bij strafrechtelijke civiele maatregelen."