Maar liefst 61 procent van de 18.000 ondervraagde werknemers denkt dat it-afdelingen regelmatig mailboxen van medewerkers openen en persoonlijke berichten lezen. Dit blijkt Volgens Silicon.com uit een onderzoek dat is uitgevoerd door internetportal Yahoo. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat collega's even een blik op persoonlijke e-mails werpen zodra hij van zijn werkplek wegloopt. 61 Procent van de ondervraagden verdenkt de it-afdeling van het lezen van persoonlijke e-mailtjes. Volgens de onderzoekers is eenderde van de werknemers bezorgd over de privacy op het werk. Ongeveer de helft van de ondervraagden zegt bang te zijn ooit een persoonlijk e-mailbericht per abuis naar de baas te zullen sturen. Om dergelijke situaties te voorkomen, wordt aangeraden om het versturen van persoonlijke e-mailtjes vanaf de werkplek te beperken. Ook kan het helpen om persoonlijke e-mail te versturen vanaf webmaildiensten zoals Hotmail en Yahoo, meent Yahoo zelf.