Het is de bedoeling van minister Verhoeven (EZ) dat elk huishouden in Nederland een zogenaamde slimme energiemeter krijgt. Deze meters registreren het elektriciteitsverbruik per kwartier en het gasverbruik per uur. Een keer per dag worden deze waarden doorgestuurd naar de energieleverancier.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) concludeerde (pdf) dat het wetsvoorstel voor de invoering van deze meters op belangrijke onderdelen in strijd was met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Minister Verhoeven heeft op advies van het CBP de wet zo aangepast dat de privacy van de burger gewaarborgd blijft.

Meetgegevens

Het was bijvoorbeeld onduidelijk welke partijen toegang kregen tot de meetgegevens. Daarnaast zouden klanten gedwongen kunnen worden om hun gegevens af te staan. In het originele wetsvoorstel zou het mogelijk kunnen zijn dat iemand die geen toestemming wil geven voor het verzamelen van de energiegegevens weleens helemaal geen contract zou kunnen krijgen.

Ook een groep masterstudenten van de Universiteit van Amsterdam maakten zich zorgen. Zij concludeerden dat er wel erg veel persoonlijke informatie bekend werd over de leefwijze van consumenten. "Aan de hand van het waterverbruik is exact te zien wanneer iemand gebruik maakt van het toilet en of dit om een grote of kleine boodschap te doen was. Het verband tussen gas en waterverbruik laat exact zien hoe lang en op welke temperatuur er is gedoucht. Een piek in elektriciteit- of juist het gasverbruik laat zien of iemand 's avonds heeft gekozen voor een zelf gekookte of magnetronmaaltijd", schrijft onderzoeker Bart Roos.

Persoonlijke informatie

Volgens de studenten System en Network Engineering zouden kwaadwillenden via de soms slecht beveiligde sites van energiebedrijven de persoonlijke informatie kunnen achterhalen. Ook zou er makkelijk te frauderen zijn met meetgegevens.

Minister Verhoeven wil nu dat gedetailleerde verbruiksgegevens alleen verwerkt worden met toestemming van de consument. De Tweede Kamer stemt aanstaande donderdag over het aangepaste wetsvoorstel.