De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat minister Spies druk zet op het Europese Hof van Justitie om eerder te komen met antwoorden op de vraag of het afnemen van vingerafdrukken voor opname in het paspoort wel rechtsgeldig is. Nu zal dat zeker een jaar duren.

Raad van State weet het ook niet

De Raad van State besloot vorige week dat het geen uitspraak kon doen in vier procedures die door burgers waren aangespannen tegen die verplichte afgifte van de vingerafdrukken. De Raad van State besloot de zaken aan te houden en een vragenbrief te sturen naar het Europese Hof. In die brief wordt onder meer gevraagd of het afnemen van vingerafdrukken wel strookt met de bepalingen in de Europese Rechten van de Mens en de burgerrechten.

Ook wil de Raad van State weten of er genoeg garanties zijn dat die vingerafdrukken later niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor opname in het paspoort. De vrees bestaat bij veel organisaties en burgers dat de overheid met onder meer de vingerafdrukken een grote database aanlegt met informatie over alle burgers die vervolgens kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld opsporingsactiviteiten.

PvdA: Een jaar wachten op antwoord is te lang

De beantwoording van vragen neemt bij het Europese Hof in de regel meer dan een jaar in beslag. Het Tweede Kamerlid Oosenbrug vindt dat te lang, zeker omdat de principiële weigeraars zonder vingerafdruk geen paspoort krijgen. Oosenbrug wil graag van de minister horen welke belemmeringen deze paspoortlozen in het maatschappelijke verkeer kunnen tegenkomen.

Zij vraagt de minister om coulance en de weigeraars een nooddocument (zonder vingerafdruk) te verstrekken, zolang het nog niet mogelijk is een id-kaart aan te schaffen waar geen vingerafdruk voor nodig is. Die wetswijziging wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd, maar een dergelijk traject neemt nogal wat tijd in beslag.

Spies naar de Europese Commissie

Minister van Binnenlandse Zaken Spies zegde in juni overigens al toe naar de Europese Commissie te gaan om te vragen naar de noodzaak van de opslag van vingerafdrukken van Nederlandse burgers op een chip in het paspoort. Dat doet zij op verzoek van een groot deel van de Tweede Kamer. Die ondersteunden een motie van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen, waarin de minister om die gang naar Brussel wordt gevraagd.