Het is voor het eerst dat een dergelijke technische kwestie aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Op dit moment is het meeliften op het wifi-netwerk van iemand anders, of het nou beveiligd is of niet, niet strafbaar. Dat heeft het Hof in Den Haag bepaald.

'Router is geen computer'

De rechtbank komt tot die uitspraak omdat een router geen computer is en er dus geen sprake kan zijn van computervredebreuk, wat wel strafbaar is. Een vreemde uitspraak, vinden veel mensen. Maar ook ict-advocaten en juristen vinden de uitspraak opmerkelijk.

De vraag is nu of de Haagse rechtbank te letterlijk naar de wetstekst heeft gekeken. Daar staat namelijk in dat computervredebreuk alleen kan plaatsvinden bij een zogenaamd "geautomatiseerd werk". Dat slaat op een apparaat dat volgens de wet de volgende cumulatieve functies heeft: opslag, verwerking en overdracht van gegevens. Het gaat dus om een combinatie van die factoren, één of twee ervan zijn niet genoeg.

Lang wachten op uitspraak

De Hoge Raad gaat nu kijken of de wet mogelijk ook voor een andere uitleg vatbaar is. "Er is inderdaad cassatie ingesteld door het OM", zegt een woordvoerster van het ressortsparket Den Haag. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie (OM) de uitspraak van het Hof gaat voorleggen aan de Hoge Raad. "Er zal inderdaad aan de Hoge Raad worden voorgelegd of het bij een router al dan niet gaat om een geautomatiseerd werk."

Een uitspraak daarover laat nog wel een tijd op zich wachten. Volgens de zegsvrouw kan dat zomaar anderhalf tot twee jaar duren. "Ik denk dat het voor het eerst is dat zoiets aan de Hoge Raad wordt voorgelegd."