Met de enorme groei van het internetgebruik, nemen ook de functionaliteit en de gebruiksvriendelijk toe, zowel op het internet als binnen de eigen bedrijfsnetwerken. Het toelaten van services zoals ftp, e-mail, MSN, irq en wat al niet meer gaat echter hand in hand met de afname van het beveiligingsniveau.

De ideale infrastructuur bestaat uit de meest wenselijke balans tussen functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en beveiliging. Het gevolg is wel dat je als gebruiker of systeembeheerder stilaan het overzicht verliest over alle processen en bedreigingen die op een typische Windows-computer actief zijn. Uniblue Systems presenteert met WinTasks een soortement firewall voor softwareprocessen.

Transparant

WinTasks detecteert alle processen die op een Windows-systeem actief zijn en gaat daarbij veel verder dan de eigen Task Manager van Windows. WinTaks verschaft gedetailleerde real-time informatie verschaft over alle processen op de computer. Dat gaat van de oorsprong van het proces en de prioriteit waarmee het wordt uitgevoerd, tot verregaande statistieken over het CPU- en geheugengebruik. Op basis van die informatie kan een gebruiker of systeembeheerder verdachte processen snel opsporen en afsluiten.

Om onbekende processen te identificeren beschikt WinTasks over een informatiebibliotheek waarin u een korte maar duidelijke uitleg vindt over de aard van proces, en of het al dan niet beëindigd moet of mag worden. Deze bibliotheek kunt u steeds via het internet bijwerken.

Buiten deze bibliotheek kunt u ook zelf notities toevoegen bij de beschrijving van het proces. Dit kan nuttig zijn om onstabiele of verdachte processen te identificeren. Die informatie kan ook worden doorgestuurd naar Uniblue Systems voor het aanvullen van de bibliotheek.

WinTasks kan ook specifieke processen expliciet blokkeren of toelaten. Wanneer WinTasks een nog niet eerder opgestart proces detecteert, zal het programma u vragen of dit mag toegelaten worden, of u het proces wil blokkeren. Deze functionaliteit is erg handig, vooral om af te rekenen met spyware en adware. Tevens kunt u de strengheid in verband met het al dan niet toelaten of blokkeren van processen instellen, bijvoorbeeld door alle bekende processen automatisch toe te laten, of het programma expliciet te laten vragen wat er met een nieuw proces moet gebeuren.

Dll

Niet enkel op niveau van processen is er een permanente controle; ook op de ingeladen dll's kijkt het programma met argusogen toe. Een dll of dynamic link library is een verzameling functies of data die kan aangeroepen worden door een programma of apparaat voor het uitvoeren van specifieke taken. Het voordeel van een dll is dat deze pas moet worden geladen op het moment dat die functie nodig is, wat dus resulteert in een hogere performance. WinTasks biedt de mogelijkheid om de aanwezige dll's te identificeren om zo verdachte dll-bestanden te kunnen opsporen. Daarnaast kunt u per proces de dll's die door dat proces worden gebruikt opvragen.

Het is tevens mogelijk om al deze activiteiten, van gebruikte dll's tot cpu- en geheugengebruik te loggen, tot een tijdsduur van 24 uur. Al deze informatie wordt geordend en bewaard in tekstbestanden zodat u de informatie gemakkelijk in een database kan importeren of kan gebruiken in andere rapporteringapplicaties.

Scripting

De Professional-versie van WinTasks beschikt over een eigen kleine scripttaal à la Visual Basic, met heel wat mogelijkheden. Of het nu gaat over het opstarten van een bepaald programma of het verlagen van de prioriteit van een programma bij het overschrijden van een bepaald geheugengebruik, het is allemaal mogelijk. Dit alles verlaagt uiteraard de nood aan toezicht en laat toe om complexe taken aan banden te leggen. Al deze scripts draaien trouwens op de achtergrond en veroorzaken een zo goed als verwaarloosbare belasting op het systeem. Bron: Techworld