Volgens X-Force heeft die afname te maken met het wegvallen van spam in de vorm van afbeeldingen. Daar kwamen wel nieuwe vormen van spam voor in de plaats, zoals PDF- en MP3-spam.

De verspreiding van malware bereikte vorig jaar echter een record. X-Force meldde een toename van 30 procent in het aantal stukjes aangetroffen ‘malcode’. De Storm Worm was verantwoordelijk voor ongeveer dertien procent van de totale hoeveelheid malcode die in 2007 werd verzameld.

Kwetsbaarheden

Voor het eerst in tien jaar tijd daalde het aantal ontdekte kwetsbaarheden en wel met 5,4 procent. Volgens IBM kan hier echter sprake zijn van een 'statistische correctie' na de sterke toename in 2005 en 2006. En hoewel het aantal geconstateerde kwetsbaarheden dus afnam, nam het aantal ernstige zwakke plekken met 28 procent sterk toe.

Van alle zwakke plekken die vorig jaar werden bekendgemaakt, kan slechts 50 procent worden hersteld met behulp van patches van de leverancier. Bijna 90 procent van de zwakke plekken die in 2007 werden gevonden, kan op afstand worden uitgebuit.

Bron: Techworld