De gegevensuitwisseling die gemeenten gaan doen in het kader van de uitvoering van nieuwe taken die zij krijgen van het Rijk in het sociale domein, moet aan een Privacy Impact Assessment onderworpen worden. Daarin zal het ministerie van Binnenlandse Zaken het voortouw nemen.

Dat schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het CDA over de beveiliging van burgergegevens bij gemeenten. Tweede Kamerlid Van Toorenburg maakt zich grote zorgen over die beveiliging aangezien een groot aantal gemeenten ook na 8 april met Windows XP werken.

CBP maakt zich grote zorgen over burgerprivacy

Het College bescherming persoonsgevens heeft daarover aan de bel getrokken omdat gemeenten steeds meer privacygevoelige informatie over hun burgers in beheer krijgen. Bij een oud besturingssysteem als Windows XP bestaat het risico dat die informatie op straat komt te liggen.

Plasterk schrijft dat voor die nieuwe gemeentelijke praktijk "een beperkt aantal modellen" worden ontwikkeld om de nieuwe sociale taken (Jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en bijstand) vorm te geven. Als die modellen klaar zijn, wil Plasterk die aan een PIA onderwerpen.

In dit voorjaar wil Plasterk verder ook nog met een beleidsvisie komen over die gegevensuitwisseling en privacy. Op vragen over Windows XP bij gemeenten en de afhankelijkheid van leverancier Microsoft zegt Plasterk kortweg dat het de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf is.