Naar aanleiding van de ophef over het datasleepnet van de NSA komt nu ook Yahoo met enig inzicht in vorderingen van gebruikersdata door de overheid. Het afgelopen half jaar heeft het in totaal tussen de 12.000 en 13.000 verzoeken gekregen van de Amerikaanse autoriteiten.

Dat aantal is meer dan wat er bij Microsoft, Facebook of Apple is opgevraagd. Die bedrijven hebben elk de afgelopen dagen hun aantallen vorderingen bekendgemaakt. Microsoft kreeg in een half jaar tussen de zes- en zevenduizend verzoeken, Facebook tussen de negen- en tienduizend vorderingen en en Apple tussen vier- en vijfduizend bevragingen.

Geen inzicht in NSA-praktijken

Het aantal vorderingen op basis van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA, waar de Patriot Act ook onder valt) mag niet bekend worden gemaakt. De techreuzen van Silicon Valley willen daarover duidelijkheid aan hun gebruikers geven, bepleiten ze in koor.

Maar alle andere categorieën van vorderingen kunnen wel worden uitgesplitst, maar dat doen de bedrijven niet. Vandaar dat Google, die wél zoveel mogelijk uitsplitst, kritiek uitte op de recente openbaring van cijfers. Dit is eerder een stap terug in transparantie dan vooruit, stelde Google. De zoekmachine en cloudaanbieder kreeg in de tweede helft van 2012 8438 vorderingen in de VS, maar dat aantal omvat niet de geheime verzoeken van Amerikaanse inlichtingendiensten.

Uitgebreider rapport komt

Zoekmachine en mailprovider Yahoo belooft overigens later deze zomer een uitgebreider rapport over datavorderingen te openbaren. In maart publiceerde Microsoft ook zijn eerste ‘transparancy report’. Dit was wel uitgesplitst naar land, maar niet naar soort vordering.