Youtube overhandigde de gegevens van filmmaker Chris Moukarbel, die kort daarop door Paramount voor de rechter gesleept werd. Moukarbel was de maker van een twaalf minuten durende clip, waarin hij beeldmateriaal van Paramount gebruikt had. Deze actie suggereert dat Youtube-gebruikers niet hoeven te rekenen op persoonsbescherming van de kant van Youtube.

Opvallend is dat de actie van Youtube haaks staat op het beleid van Google, dat Youtube recent heeft overgenomen voor 1,3 miljard euro. Google heeft zich juist altijd verzet tegen aanmaningen om gebruikersgegevens prijs te geven. Zowel Google als Youtube hadden hierop geen commentaar.

Moukarbel meldt aan Marketwatch dat hij allicht blij was dat hij zijn filmpje kon plaatsen, voor zolang als het duurde. Van het doorspelen van zijn persoonlijke gegevens aan Paramount kan hij voorlopig nog niet wakker liggen.