Hoe hoger mensen zijn opgeleid, hoe sneller ze slachtoffer worden van identiteitsfraude. Dat kan eraan liggen dat hoger opgeleide mensen meer tijd online doorbrengen, of hun gegevens gewilder zijn omdat er theoretisch meer te halen valt, maar ook omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat hoe hoger mensen zijn opgeleid, hoe ongezonder ze over het algemeen omgaan met basale beveiliging.

Bron: CBTnuggets

Dat blijkt een uit een enquête van IT-opleider CBTnuggets. De meeste gebruikers malen niet zo om beveiliging omdat ze de kosten en baten verkeerd inschatten: je moet veel moeite doen voor om een klein reëel risico te verkleinen, zo menen veel gebruikers die zich online begeven. De verkeerde risico-inschatting leidt vervolgens tot slecht gedrag tegen beter weten in.

Opvallend en onverwacht positief: meer dan de helft van de respondenten gaf aan 2FA te gebruiken voor bepaalde accounts. Maar mogelijk is dat voor bijvoorbeeld online bankieren, waar een extra verificatiestap gebruikelijk is. Minder positief is dat gevoelige gegevens als de Amerikaanse equivalent van BSN's ook volop worden gedeeld met webwinkels en online diensten.

Gebruikers die vinden dat ze technische aanleg hebben zijn zelfs vaker slachtoffer van fraude online dan anderen.

Bron: CBTnuggets