Gebruikers van Windows 7 mochten dan wel denken dat ze de patchronde van april konden overslaan, niets blijkt minder waar. Zonder die aprilpleister is het niet mogelijk een nieuw gat in Internet Explorer 11 te dichten via de juni-patchronde, zegt Microsoft in een complexe uitleg over wat nu wanneer moet zijn geïnstalleerd en wat eventuele gevolgen zijn van het wel en niet installeren van patches.

Specifiek IE11 op Win7

Het opmerkelijke is, zo ontdekte The Register, dat het alleen specifiek gaat om Internet Explorer 11 op Windows 7. Niet alleen de patch uit juni heeft de patch uit april nodig als fundament, ook alle volgende patches voor IE11, zo blijkt. Dat houdt in dat vooral de admins die eerst patches testen voor ze breed in de kantoortuin te deployen, daar rekening mee moeten houden.

De laatste fix voor IE11 heeft namelijk pleisters voor serieuze gaten, onder meer voor het tegengaan van het op afstand uitvoeren van code in de browser in zogeheten drive-by attacks. Consumenten die de automatische Windows Update hebben aanstaan, hebben als alles probleemloos is verlopen, de aprilpatch reeds binnen en nu dus ook de junipatch.