Nictiz, het Nederlands ICT Instituut voor de Zorg, heeft de zorgsector gepolst of het verder wil met het zogeheten landelijke schakelpunt (LSP), het hart of de spil van het EPD. Via het LSP worden alle medische databases in het land aan elkaar gekoppeld. De informatie blijft in iedere database staan, en komt dus niet in een landelijk overkoepelende database, maar is via het schakelpunt wel oproepbaar. Door patiënten in de database te ‘taggen’ met het burgerservicenummer, zijn via dat BSN alle gegevens van een patiënt oproepbaar voor zorgverleners.

De zorgsector heeft positief gereageerd op de vraag van Nictiz of zij door willen gaan met de koppeling van medische databases, zegt Nictiz-woordvoerster Ellen Havenaar. “Nu hebben we het over de verdeling van de kosten”, zegt die.

Nictiz heeft van minister Schippers van Volksgezondheid drie maanden de tijd gekregen om te inventariseren of de infrastructuur onder het EPD kan worden overgenomen door de sector zelf. Dat gebeurde nadat het wetsvoorstel over het EPD werd getorpedeerd door de Eerste Kamer. Voor 11 juli moet Nictiz met een voorstel komen.

Koppelen met BSN

Centraal in een nieuwe, geprivatiseerde opzet van de uitwisseling en koppeling van medische gegevens staat de eis dat patiënten te allen tijde inzicht in hun gegevens kunnen krijgen, ondanks dat die in verschillende digitale dossiers zijn opgenomen. Nictiz stelt dus voor om dat te doen door de gegevens standaard te koppelen aan een burgerservicenummer. Bij inlog met DigiD wordt dat automatisch gekoppeld aan dat BSN, waardoor de patiënt alle opgeslagen persoonlijke gegevens kan inzien. Wijzigen kan niet, want niet de patiënt maar de arts is eigenaar van de medische gegevens. Hij heeft ze immers opgeschreven.

De privatisering van het EPD heeft nog wel wat voeten in de aarde. Zo heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) al in 2005 bezwaren geuit tegen een geprivatiseerd EPD, zeker als dat gepaard gaat met toegang tot de gegevens door zorgverzekeraars. Ook begin dit jaar zei het college dat het liever niet ziet dat de zorgaanbieders verantwoordelijk moeten zijn voor het LSP. Minister Schippers wil het CBP betrekken bij de gesprekken met Nictiz over de verdere ontwikkeling op dat gebied.

Wetten worden aangepast

“Ik zal onze wet- en regelgeving in ieder geval opwaarderen overeenkomstig de hoogste standaarden van veiligheid, privacy en patiëntenrechten”, zei de minister tijdens een debat over de EPD op 24 mei in de Tweede Kamer. “Vervolgens hebben we het zo geregeld dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het College bescherming persoonsgegevens toezicht moeten houden of alle systemen, of ze regionaal zijn of landelijk en of ze nu wel of niet met een stick werken, voldoen aan wat we met elkaar hebben geregeld.”

De minister wil op het moment dat de zorgsector daadwerkelijk besluit verder te gaan met het landelijke schakelpunt, alle ingeschreven patiënten (8,7 miljoen burgers) aanschrijven met de mededeling dat zij daarin zijn opgenomen.

Overigens hangt er een motie van Renske Leijten van SP boven de markt, waarin zij de minister oproept het landelijke schakelpunt niet aan de markt over te laten. De motie is in het debat op 24 mei ingediend, maar aangehouden totdat minister Schippers een toegezegd onderzoek ernaar heeft afgerond.