Dat beslist de rechtbank Amsterdam in een kort geding. Het gaat om een openbare database van wanbetalende bedrijven, met als doel anderen te waarschuwen voor deze weigeraars. Er worden geen eigennamen gepubliceerd, wel bedrijfsnamen en KvK-nummers.

Maar de online schandpaal komt niet door de proportionaliteitstoetsing voor privacy en mag niet zomaar publiekelijk. "Een zwarte lijst moet in ieder geval beperkt blijven tot een nauw omschreven kring van gebruikers en niet op internet voor een ieder toegankelijk mag worden gemaakt", legt de rechtbank uit.

Reputatieschade

Hierbij speelt Google op de achtergrond ook een rol. "Eiser wordt door de registratie in een kwaad daglicht gesteld. Hij heeft mede door de registratie in het register, die bij invulling van de naam van zijn onderneming op google in de top-10 resultaten voorkomt, zijn bedrijfsactiviteiten moeten staken."

Want ook bedrijfsnaam en KvK zijn persoonsgegevens, en in dit geval niet verwerkt 'voor journalistieke doeleinden', vindt de rechtbank, maar puur om de zwarte lijst aan te leggen. De site is echter nog steeds gewoon in de lucht, omdat de concrete vordering alleen toeziet op verwijdering uit de database van één bedrijf dat de rechtszaak begon.