Logistep, een bedrijf dat gegevens van personen die zich schuldig maken aan inbreuk op auteursrecht doorspeelt aan verschillende advocatenkantoren voor gebruik tijdens juridische procedures, heeft tot 9 februari om te reageren op een beschuldiging van de Federal Data Protection en Information Commissioner (FDPIC), meldt Marc Schaefer, juridisch adviseur van de organisatie.

Strafrechtelijke procedures

Volgens de Zwitserse wet is het alleen tijdens een strafrechtelijke procedure toegestaan om de identiteit te onthullen van iemand die staat ingeschreven bij een internetprovider. Bij een civiele procedure is het vrijgeven van deze gegevens wettelijk verboden, omdat het IP-adres van een computer in Zwitserland valt onder de privacy. Door deze informatie door te spelen maakt Logistep zich volgens Schaefer schuldig aan het overtreden van de telecommunicatiewet van het land.

Schadevergoedingen

Logistep dacht een maas in de wet te hebben gevonden waardoor het buiten de privacyregels kon manoevreren. De firma liet strafrechtelijke procedures starten tegen consumenten, waarin schadevergoedingen werden geeist voor het illegaal uitwisselen van muziek en films. Tijdens deze procedures ontvangt Logistep informatie van de aanklager die de personen in kwestie identificeert. Daarop liet Logistep de strafzaak vallen en begon in plaats daarvan een civiele procudure.

Gesommeerd te stoppen

Schaefer: "Door nu eerst een strafrechtelijke procedure te beginnen en pas daarna een civiele procedure, heeft Logistep een manier gevonden om onze communicatiewet te omzeilen. Juridisch klopt het echter niet, want zonder de informatie die wordt verkregen tijdens de strafrechtelijke procedure, is er geen gegronde juridische aanleiding die het opvragen van deze informatie rechtvaardigt. Om die reden hebben we Logistep gesommeerd te stoppen, totdat ze kunnen aantonen dat deze aanleiding er wel is.

Niet verplicht

Logistep is overigens niet verplicht om naar de oproep van de FDPICte luisteren, maar Schaefer maakt duidelijk dat hij niet zal schromen om naar de rechter te stappen wanneer het bedrijf haar activiteiten niet staakt.

IP-adres geen privacy?

Logistep beweerde in een reactie dat een IP-adres niet onder de privacyregels valt, aangezien het de locatie van de computer identificeert en niet de persoon die de computer gebruikt. Meerdere personen kunnen bovendien één computer delen.

Schaefer ziet dat echter als een belangrijk argument tegen de methode van Logistep. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat abonnee met de internetverbinding het slachtoffer wordt van een civiele procedure en niet de overtreder zelf. Volgens Schaefer één van de belangrijkste redenen dat IP-adressen in Zwitserland niet zomaar worden vrijgegeven.