Geautomatiseerde landbouw

De landbouwsector behaalt ook voordeel uit IoT, onder meer door de oogst te verbeteren. Een bedrijf uit Boston, Freight Farmers, verbouwt bijvoorbeeld gewassen in met sensoren uitgeruste containers. Dat wordt beheerd in een softwareplatform waarbij de containers centraal worden beheerd en verlichting, bewatering en pH grotendeeld geautomatiseerd worden gemonitord en beheerd.

Het is een weersonafhankelijk systeem zonder de kosten en arbeidsintensiviteit die gepaard gaan met verbouwing in kassen. De output van de sensoren wordt gedeeld, zodat betere oplossingen worden gecrowdsourcet. Zo hebben gebruikers al ondervonden dat door de vochtigheid te balanceren op een bepaald punt de pH-waarde zodanig toeneemt dat de oogst van een specifiek gewas met tien procent verbetert.

Kan landbouw-IoT, zoals de oplossing van Freight Farms, ervoor zorgen dat we beter kunnen inspringen op klimaatverandering?

Duurzamer openbaar vervoer

Duurzame treinen in Qatar zijn uitgerust met IoT-sensoren om analytics op de reizen los te laten. Verschillende treinen van hetzelfde model leverden andere prestaties, terwijl dat min of meer hetzelfde zou moeten zijn. Met sensoren worden prestaties fijnmaziger geregisteerd en doorgestuurd naar een centrale.

Met die gegevens kan dat verschil worden geanalyseerd. Zo bleek bijvoorbeeld dat de instellingen van kleppen in treinen van hetzelfde model verschilden en de andere prestaties veroorzaakten. Met die openbaring konden alle treinen zuiniger worden gemaakt en dat scheelde de uitvoerder de equivalent van drie volle dagen energieproductie - een besparing van meer dan 5 miljoen euro.

Verbeterde behandeling

In Zweden help een fabrikant van medische apparatuur artsen met de behandeling en diagnose van astma. De apparaten NIOX MINO en NIOX VERO lijken op de blaasinstrumenten die de politie gebruikt bij alcoholcontroles. De apparaten meten het uitgeademde stikstofniveau, wat een indicator is van ontstekingen in de luchtwegen.

Door de gehaltes in de bloedspiegel te meten, kunnen specialisten achterhalen of astma verantwoordelijk is voor de symptomen en kan gemeten worden hoe patiënten waarschijnlijk zullen reageren op de behandeling met bijvoorbeeld corticosteroïden. De data van de apparaten worden nu in een Azure-cloud verwerkt om te analyseren.

Het bedrijf Aerocine wil hiermee een beter begrip kweken van het verloop van de aandoening en de behandeling ervan. Ook zorgen de IoT-apparaten ervoor dat tijdig wordt voorspeld wanneer vervanging nodig is, zodat klinieken niet zonder functionerende apparatuur komt te zitten. Het bedrijf gebruikt de gebruiksgegevens om te identificeren wat de punten zijn waarop de medische apparaten buiten hun normale parameters functioneren.

Nauwkeuriger energiebeheer

IoT verandert hoe we omgaan met het lichtnet. Ten eerste is er al jaren een grote verandering in de distributie door allerlei verschillende energieopwekkende middelen: parken met windmolens, kolencentrales, waterkracht, accu-opslag en meer. Het beheren van disparate systemen vereist een omslag in de IT-aanpak.

In New York wordt bijvoorbeeld energiedistributie fijnmaziger geanalyseerd met behulp van sensoren op de bijna 3000 kilometer aan lijnen door het gebied. De software die de data verzamelt en doorgeeft wordt beheerd in een centrale waar energiebeheerders accuratere voorspellingen krijgen over bijvoorbeeld storingen die dreigen op te treden.

In een nieuw project worden 20.000 openbare gebouwen gekoppeld aan een IoT-netwerk om gebouwen zodanig te beheren dat ze duurzamer met energie kunnen omgaan, afhankelijk van factoren als bezetting van het gebouw. In de nabije toekomst zou energie geleverd kunnen worden op basis van nauwkeurige voorspellingen die zijn gebaseerd op verzamelde historische data.

Energie-autoriteit NYPA schat dat dit de belastingbetalers jaarlijks 100 miljoen dollar scheelt. Het duurt even voordat de meerderheid van de gebouwen in de stad verbonden is, omdat er veel legacy-systemen zijn waar je geavanceerd gebouwbeheer niet zomaar op kunt toepassen.

Slimme whiskyflessen

Zelfs drank wordt verbeterd met IoT. Bottelaar Diageo, het bedrijf achter Johnnie Walker, is begonnen met het uitrollen van slimme flessen voor high-end Blue Label-whisky. Die heeft een sensor en met NFC wordt er vervolgens naar een gekoppelde smartphone gecommuniceerd. Dat kan voor communicatie in de winkel zijn - koop ik een Speyside of een Highland - maar ook voor thuis.

De sensor detecteert namelijk ook wanneer een fles wordt geopend. De drinker krijgt dan bijvoorbeeld tips waarmee hij of zij het beste kan genieten van de whisky. Ook voor toeleveranciers is de aanvullende informatie waardevol, bijvoorbeeld om te zien of de voorraad bij een slijterij moet worden aangevuld of om te zien of de verzegeling nog voor aankoop is verbroken om de consumentenveiligheid zo te vergroten.