Landelijk WiFi-roamen

Dé eigenschap van kabel is dat het regiogebonden is. Van (A)DSL-provider wisselen kan zonder verhuizen, van kabelaanbieder wisselen niet. De lijnen liggen immers in de grond en zijn in bezit van de dienstenaanbieder (internet, telefonie, tv en content). Het voordeel voor de kabelmaatschappijen is dat ze regiobrede dekking hebben - en hopelijk ook dito abonnees.

Dat voordeel uit zich nu ook voor gebruikers, mits die én klant zijn én meedoen aan het WiFi-delen. De mensen die delen, mogen bij anderen meedelen. Qua bereik landelijk, en dat hoeft dus niet eens in theorie te zijn. De hiervoor samenwerkende kabelbedrijven Ziggo en UPC is er veel aan gelegen om klanten mee te krijgen. Grotere dekking kan een vliegwielwerking opleveren.

Gebruikers krijgen het WiFi-roamen dus redelijk op een presenteerblaadje aangereikt. Dit in tegenstelling tot een ouder initiatief zoals FON waarbij eindgebruikers ieder voor zich bewust het moeten omarmen om dan maar af te wachten wie er waar ook meedoet. Dit ondanks de geleidelijke acceptatie door telecomaanbieders, zoals laatst nog KPN.

3G ontlasten

Mobiele internetverbindingen zijn haast gemeengoed geworden. Maar niet helemaal. Dat ‘bijna’ zit ‘m in enkele hordes: naast de prijzen voor mobiele data-abonnementen, zijn er nog de eventuele databundels voor die maandelijkse kosten. Grotere hordes zijn echter wisselende de dekking en de tegenvallende - of soms zelfs afnemende - snelheden.

Die laatste twee factoren zijn mede te wijten aan de toegenomen populariteit. Hoe meer gebruikers mobiel internetten, hoe meer verkeer er is. Dus hoe mee (mensen), hoe minder (capaciteit). Natuurlijk, de aanbieders breiden hun basisstations, antennes en bandbreedte uit. Maar soms lijkt het hollen achter een rollende kaas aan.

Via: De Gazet van Antwerpen.

Een landelijk - of grotendeels dekkend - WiFi-roamingnet kan flink helpen. De bandbreedtebehoeftige hoeft dan niet langer te gaan van koffiehuis via fastfoodtent naar andere openbare WiFi-gelegenheden. Wat dan niet alleen die internetgebruiker helpt, maar ook de anderen die weer meer 3G voor zichzelf hebben.

4G ondermijnen

Een oplossing voor 3G-verstopping is er natuurlijk al. Wat de telco’s betreft is dat 4G. Sneller, beter, harder, duurder. (Dat laatste natuurlijk mede door de kostbare frequentieveiling.) Maar vergeet niet het redelijke alternatief: WiFi. Dat is niet alleen een 3G-ontlaster maar in potentie ook een 4G-ondermijner.

Waar mobiele operators 4G aanprijzen voor “supersnel mobiel internet” hebben zij het natuurlijk over de maximaal mogelijk doorvoersnelheden. Dus “tot wel 50 Mb/s”. Ook als dat bij lange na niet wordt gehaald is 4G sneller dan 3G. Maar of het in de praktijk WiFi consistent overtroeft? En voor kabelklanten is dat dan ook nog eens grátis WiFi, als ze tenminste zelf hun eigen verbinding ook delen. Wat dan niet eens hun eigen bandbreedte is, maar een aanvullend stukje snelheid voor de gasten.

KPN meldt in zijn FAQ netjes: “de gemiddelde snelheid van 4G zal op ongeveer 20 Mbps komen te liggen. Uploaden met 4G gaat gemiddeld met een snelheid van 10 Mb/s. De daadwerkelijk behaalde snelheid is onder andere afhankelijk van het toestel, de drukte op het internet en het aantal gebruikers in de buurt van een zendmast.” Logisch. Dit geldt natuurlijk ook voor WiFi, wat als voordeel heeft dat het geen nieuw 4G-apparaat vereist en dito abonnement.

KPN prijst de voordelen van 4 G aan:

Mobiele kabelconcurrent

Ziggo en UPC bouwen niet een WiFi-netwerk op alleen om bestaande klanten te plezieren met een aanvullende dienst. Naast een defensieve manoeuvre, die ook nieuwe kabelklanten kan trekken, is het ook een ronduit offensieve stap. Op de convergerende telecommarkt in Nederland.

Gingen de kabelbedrijven ooit al naast tv ook internet en later telefonie aanbieden, ging KPN vervolgens van telefonie en internet ook tv bieden. Nu zoeken de kabelconcurrenten opnieuw uitbreiding op het territorium ‘van’ de telecomtegenstander: mobiel. En dan niet alleen mobiel internet, maar ook mobiele telefonie.

Ziggo en UPC bemachtigden niet voor niets samen een licentie op de 2,6 GHz-band en deden ook samen mee aan de veiling voor 4G-frequenties, hoewel ze daarin op het laatst zijn afgehaakt. Misschien dat de kosten voor de frequentievergunning te hoog leken. Of misschien dat de daarna vereiste netwerkinvesteringen niet aantrekkelijk waren. Beide leveren met een rekensom klantvereisten (lees: kosten) op die er wellicht ook niet rooskleurig genoeg uitzagen.

Dan maar via bestaande kabeldekking met WiFi er bovenop en femtocellen voor de gaten in het bereik. Ziggo heeft twee maanden terug al openlijk aangegeven in afzienbare tijd bel- en data-abonnementen te willen bieden. Kortom, de open WiFi-revolutie wordt goeddeels gerealiseerd?

Aandacht voor security?

Een voordeel dat nog moet kristalliseren, is een serieuzere aandacht voor security. De kabelaanbieders zeggen er al oog voor te hebben. De gedeelde WiFi-verbinding loopt via een apart netwerkdeel wat qua bandbreedte, ip-adressen én LAN-toegang gescheiden is van het deel van de kabelabonnee. Dus diens eigen internettoegang, eigen LAN en eigen WLAN. Zo wordt verzekerd.

Jammer is dan wel dat er bij de implementatie toch een basale fout wordt gemaakt. Geen gebruik van certificaten voor de WiFi-hotspots. Vanwege gebruiksvriendelijkheid, zo luidt het argument. Wat zich ook uit in toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk bereik aan mobiele apparaten. En onbedoeld in brede toegankelijkheid voor Jan en alleman.

Wellicht dat die gretige eindgebruiker zich hierdoor ook eens beter bewust wordt van zijn huidige WiFi-opstelling. Met bijvoorbeeld WEP-encryptie, wat al jaren gekraakt is. Of met WPA1, dat ook allang kwetsbaar en kraakbaar is. Of met default wachtwoorden. Of met standaard SSID’s die WPA2-sleutels lekken.

Een wandeling door een gemiddelde woonwijk levert genoeg van deze gevallen op. En al deze voorbeelden geven buitenstaanders toegang tot zowel de internetverbinding van de gebruiker als tot diens interne netwerk. Dit in tegenstelling tot Ziggo's keuze voor zwakkere security; die geldt alleen voor de gast-WiFi. Wat meer beveiligingsbesef is anno 2013 nog altijd nodig.

Update:

Ziggo-woordvoerder Gradus Vos laat nog aan Webwereld weten het niet eens te kunnen zijn met het laatste punt in deze editie van De 5. Hij stelt dat "het de suggestie wekt dat WifiSpots niet veilig zouden zijn".

"Niet dat wij stellen dat het niet te kraken is (als je voldoende tijd en geld hebt is uiteindelijk zo’n beetje alles te kraken) maar wij stellen wel dat het veilig is." Vos draagt een technische uitleg van product developer Herman Weerman aan over de beveiliging van WifiSpots.