De overheid start volgende week met NL-Alert, een systeem voor alarmering bij noodsituaties via berichten naar mobieltjes in de directe omgeving. De mobiele alarmmethode komt naast de sirene en de rampenzender van de regionale omroep. Maar met de meest populaire smartphones zijn de alarmberichten van de overheid niet te ontvangen.

Met de instelhulp op de site van Nederland Veilig is te checken welke telefoons voor het nieuwe alarmsysteem geschikt zijn. Onder meer de iPhone, de Samsung Galaxy S III, de HTC One X en Nokia's Lumia-toestellen worden niet ondersteund. Het is ook niet duidelijk wanneer dat gebeurt. Volgens Nederland Veilig wordt het systeem de komende jaren nog verbeterd.

Cell Broadcasting

Het systeem werkt met cell broadcasting, een techniek voor versturen van tekstberichten in een specifieke regio. Hiervoor is Nederland verdeeld in vijfduizend cellen. De berichten van NL-Alert gaan via een apart kanaal, dat ook zou moeten werken als de mobiele netwerken platliggen. Anders dan sms, dat wordt vestuurd naar specifieke telefoonnummers, bereikt cell broadcasting iedereen in een bepaald gebied rondom een of meer antennes.

Gebruikers moeten wel handmatig instellingen veranderen om de noodberichten te kunnen ontvangen. Ongeveer 60 procent van de mobiele telefoons ondersteunt momenteel cell broadcasting.

Kamer verkeerd voorgelicht

NL-Alert moet de informatievoorziening rond rampen verbeteren. Onder meer bij de brand bij Chemie-Pack vorig jaar in Moerdijk was dat een probleem, doordat niet overal de sirene afging. De meldkamer van hulpdiensten zet NL-Alert pas in als er sprake is van een situatie die acuut levens of de gezondheid bedreigt. NL-Alert is anoniem en houdt geen gegevens van gebruikers bij.

In 2010 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) over de voortgang van NL-Alart een onvolledige conceptbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor tastte het parlement en de media in het duister over een aantal cruciale problemen, waaronder de gebrekkige ondersteuning van smartphones.

Operators vertragen

De invoering van cell broadcasting duurt mede zo lang door de onwil van operators en telefoonfabrikanten, die geen economisch baat hebben bij de ondersteuning. Een ander probleem is het gebrek aan een internationale standaardisatie. Binnen Europa loopt Nederland voorop op dit gebied, maar daardoor heeft ons land ook last van de wet van de remmende voorsprong.

De aanbesteding van NL-Alert is gewonnen door Centric. Het bedrijf ontvangt de alarmberichten van hulpdiensten of burgemeesters en geeft die samen met het doelgebied door aan de providers.