De Amerikaanse rechtbank oordeelt dat het sniffen van Wi-Fi-gegevens niet illegaal is. Dat meldt Ars Technica op basis van rechtbankdocumenten. Een patenttrol wilde hierover een uitspraak, om informatie te kunnen verzamelen van Wi-Fi-netwerken die met hun hotspots inbreuk zouden maken op een octrooi dat het bedrijf bezit.

Netwerkinfo vrij spel

Vorige jaar besloot een rechter in de VS dat Google de wet overtrad door Wi-Fi-gegevens op te slurpen van openbare netwerken. Door het afvangen van MAC-adressen, SSID's en andere Wi-Fi-gegevens, overtreedt Google de Wiretap Act. Volgens Google is dit openbare informatie die vrijelijk te verkrijgen is en volgens de wet is die informatie vrijelijk beschikbaar.

De rechtbank van Illinois lijkt het nu eens te zijn met het argument van Google in de zaak van de patenttrol. Rechter James Holderman vindt onder meer dat netwerkinformatie van Wi-Fi-verbindingen vrij beschikbaar is. Momenteel loopt het hoger beroep van Google tegen de uitspraak van vorig jaar.

Onversleutelde informatie

De rechter tekent erbij aan dat de informatie van onversleutelde netwerken volgens de wetgeving technisch openbaar is, maar dat consumenten dat vaak niet beseffen. “Het publiek verwacht een hoge mate van privacy tijdens het communiceren via een onversleutelde verbinding, ook al komt de realiteit niet overeen met deze verwachting."

De rechtbank acht deze verwachting van het publiek 'irrelevant'. De Wiretap Act stelt dat informatie van vrijelijk beschikbare bronnen (bijvoorbeeld radiogolven) door iedereen opgevangen mag worden. Holderman oordeelt dat onversleutelde Wi-Fi-gegevens, zoals netwerkidentificatiedata, zo'n vrijelijk beschikbare bron is.