Onderzoek van de Universiteit van Queensland wijst uit wat we eigenlijk al lange tijd vermoeden: het gebruik van een smartphone om al lopend een sms'je of WhatsAppje te versturen is slecht voor je houding. Ook hebben mensen die dit regelmatig doen moeite om hun balans te bewaren.

Volgens de wetenschappers is het lopen met een smartphone terwijl je aan het tikken bent bovendien net zo gevaarlijk als al rijdend telefoneren met je smartphone in je hand. Het leidt tot "vallen, struikelen en botsen met objecten en andere individuen", schrijven de onderzoekers.

Houding verandert door verplaatsen focus

Wat er gebeurt tijdens het gebruik van WhatsApp of Twitter tijdens het lopen is dat je brein meer aandacht aan de smartphone besteedt dan aan de omgeving. Je gaat trager lopen, neemt kleinere stappen en trekt je armen en ellebogen naar je lichaam waardoor je hoofd naar voren buigt en je stabiliteit afneemt. Claims dat je door training je brein zou kunnen trainen om wel veilig met je telefoon over straat te gaan worden door de onderzoekers naar het rijk der fabelen verwezen.

77 procent van de wereldwijde bevolking heeft momenteel een telefoon in bezit waarmee berichten verstuurd kunnen worden. Voor het onderzoek werden gezonde 26 volwassenen met een touch smartphone gevolgd tijdens gewoon lopen, lopen met een smartphone terwijl er gescrolld werd door tekst en tijdens het lopen met een smartphone terwijl de bekende tekst 'the quick brown fox jumps over the lazy dog' moest worden getypt.