Het bedrijf heeft een patent aangevraagd waarmee wearables informatie kunnen uitwisselen door middel van een ouderwetse begroeting, zo ontdekte Patently Apple. Het patent omschrijft situaties waarin twee mobiele apparaten om de pols gegevens uitwisselen door middel van een 'boks' (vuisttikje onderling), handdruk en high five. Voor de Aziatische markt is zelfs gedacht aan een lichte buiging.

Hoewel er nergens wordt gerept over de Apple Watch, kan de technologie niet los worden gezien van Apple's nieuwe wearable. In de aanvraag lijkt Apple alvast een voorsprong te nemen op een wereld waarin mensen met smartwatches onderling snel en eenvoudig data uitwisselen via één van de begroetingen. Denk bijvoorbeeld een telefoonnummer, social media-profiel of foto's.

Metadata

Naast de begroetingsvormen moet ook contextuele informatie beschikbaar komen, zoals de locatie van de gebruiker en fitness data. De apparaten wisselen deze metadata uit via Bluetooth LE of NFC-gebaseerde sensoren en de interne accelerometer (ook wel versnellingsmeter genoemd). De datatransfer verloopt via WiFi, NFC of Bluetooth.