Cerf deed de plannen tijdens de OpenMobileSummit uit de doeken. Het is de bedoeling om het Delay-Tolerant Networking (DTN) protocol in te zetten om de connectiviteit van draadloze netwerken te verbeteren. Daarom is het protocol als applicatieplatform toegevoegd aan Google Android.

Het DTN-protocol is ontwikkeld om problemen met informatie-uitwisseling in de ruimte te verhelpen. Cerf begon al in 1998 samen met NASA aan een protocol voor interplanetair internet. Eerst werd er gekeken naar het oude, vertrouwde TCP/IP-protocol. Dit bleek al snel ongeschikt voor draadloos internet over lange afstanden.

Problemen met lichtsnelheid

"Er was een klein probleem met de lichtsnelheid", vertelt Cerf op het congres, aldus The Register. "Als de Aarde en Mars het dichtst bij elkaar staan, dan zijn we 56 miljoen kilometer van elkaar verwijderd. Het duurt 3,5 minuut om een enkele reis te maken en 7 minuten om om een retourtraject af te leggen. Als we op zijn verst van elkaar af staan, 376 miljoen kilometer, dan is het 20 minuten voor een enkele reis en 40 minuten voor het retourtraject. Probeer TCP/IP maar eens te gebruiken voor een retourtraject van 40 minuten."

De afstand is niet het enige probleem. Hemellichamen bewegen zich door de werking van de zwaartekracht een het draaien van de planeten constant van elkaar af. Ook dat is niet ideaal voor een TCP/IP-verbinding.

Aards protocol

Het 'oude internet' gaat uit van een constante verbinding en twee computers die communiceren via TCP/IP. Als er problemen met de verbinding zijn wordt er telkens opnieuw geprobeerd de communicatie af te ronden totdat alles verzonden is. DTN probeert deze interrupties op te vangen door elk internetknooppunt (node) de opdracht te geven alle informatie op te slaan totdat er een ander knooppunt is die de informatie kan ontvangen. Daardoor hoeft alle data maar een keer verzonden te worden, waardoor het zich automatisch via het netwerk verspreidt.

Volgens Cerf is het ook handig om dit protocol op Aarde te gebruiken. Volgens Cerf zijn mobiele netwerken vaak al overbelast. "Op een bepaalde manier is mobiel al een dichtbevolkte en vijandige omgeving. We weten allemaal dat tijdens het rijden de dekking niet altijd even goed is." Terwijl het TCP/IP-protocol erg kwetsbaar blijkt is het DTN-protocol erg bestendig tegen vertragingen, aldus Cerf. Naast de Android-applicatie is het plan om het protocol te testen in satellieten met Cisco-routers.