Webwereld schreef eerder deze week over nieuwe technieken die worden gebruikt om specifieke apparaten die van het internet gebruik maken, te identificeren en te koppelen aan surfgedrag en demografische gegevens. Die technologie zou nauwkeuriger en veelomvattender zijn dan tracking cookies.

Het bedrijf BlueCava zegt al honderden apparaten met specifieke kenmerken in een database te hebben. Over een jaar wil het bedrijf de gegevens van een miljard smartphones en pc’s hebben. Smartphones en pc’s verzenden honderden karakteristieke kenmerken over het internet.

De meest bekende zijn de browserkenmerken, het lettertype en beeldscherminstellingen. De mix van die honderden gegevens maakt elk apparaat vrijwel uniek. Daarom wordt die mix aan informatie ook wel eens elektronische vingerafdruk genoemd.

Koppelen aan andere gegevens

De gegevens van het apparaat worden door bureaus als BlueCava gekoppeld aan het surfgedrag en demografische gegevens. Zo kan bijvoorbeeld uit de verplaatsing van apparaten worden opgemaakt waar iemand woont en werkt. Volgens internetjurist Mark Jansen van advocatenkantoor Dirkzwager is het mogelijk dat hiermee de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt overtreden.

“Hoe meer data je verzamelt over een persoon, hoe eerder je die persoon zou kunnen identificeren.” De Wet Bescherming Persoonsgegevens is niet alleen van toepassing bij de koppeling van die gegevens aan de naam van een persoon, maar ook als zonder die koppeling de persoon uit die verzamelde gegevens wel herleidbaar zou zijn.

Vrouw makkelijk opgespoord

Volgens Jansen is het geval uit 2006, waarbij journalisten aan de hand van gepubliceerde zoekopdrachten van een persoon, deze vrouw wisten op te sporen een goed voorbeeld dat het wel degelijk en vrij eenvoudig mogelijk kan zijn bepaalde (anonieme) gegevens aan een individuele persoon te koppelen.

“De door BlueCava gebruikte technologie gaat veel verder dan dat”, zegt Jansen. Dat bedrijf wil in een later stadium de surf- en apparaatgegevens koppelen aan offline gegevens zoals voertuigkentekens, inkomensschattingen en kadastergegevens.

Geen toestemming

Hij wijst erop dat er volgens de wet in ieder geval drie vragen moeten worden beantwoord om te zien of de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is. Is er toestemming gegeven door de betrokkene? Is er sprake van een uitvoering van een overeenkomst? Of heeft de dataverzamelaar een gerechtvaardigd belang?

“Op alle drie kan in dit geval ontkennend worden geantwoord. Er is geen sprake van toestemming aan of een overeenkomst met BlueCava. Een gerechtvaardigd belang lijkt ook niet aanwezig. Deze techniek verzamelt disproportioneel veel gegevens en doet dit bovendien geheel buiten medeweten van de betrokkene om. ”

Moeilijk aan te pakken

Jansen wijst erop dat individuele (Nederlandse) bezwaarmakers zich hiertegen moeilijk kunnen verweren,. “Het is een Amerikaans bedrijf en de privacywetgeving is daar anders dan in Europa. Wanneer dit bedrijf zich in Europa zou vestigen is het wel onderworpen aan de Europese privacyregels, zoals in Nederland opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens”.