De Groningse fractie van de Partij voor de Dieren verzoekt het college van burgemeester en wethouders de komst van een nieuw stedelijk wifi-netwerk te verbieden. De partij vreest dat de elektromagnetische straling van wifi schadelijk is voor bomen en planten. De Wageningen Universiteit doet daar nog onderzoek naar, nadat een onderzoek naar zieke bomen in Alphen aan den Rijn in 2010 onvoldoende data opleverde. Het TNO distantieerde zich toen van dat onderzoek.

APV

Wifi gebruikt een vergunningsvrije ongereguleerde frequentie, maar de PvdD wijst op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin staat dat het verboden is om openbaar groen schade toe te brengen. Door het op de APV te gooien denkt de partij toch een manier te hebben om de voorlopige komst van een wifi-netwerk in de hele binnenstad door de nieuwe provider Bullseye te blokkeren.

De PvdD wil van het college van B&W ook weten hoeveel Groningers er volgens de GGD lijden aan overgevoeligheid voor elektromagnetische straling. "Het door Bullseye beoogde netwerk is voor mensen die hieraan lijden slecht nieuws."

37 steden

Bullseye start in de tweede helft van dit jaar van start met het bieden van draadloze internettoegang in de centra van 37 Nederlandse steden, waaronder Groningen. Er zijn maar weinig succesvolle stedelijke wifi-netwerken in Nederland. De stadswifi van Draadloos Groningen mislukte eerder. Ondanks een wereldwijde mediahype rond het eerste onderzoek laten de resultaten van de nieuwe Wageningse vervolgtesten naar de stralingsimpact op bomen verdacht lang op zich wachten.

Kinderen

De Belgische minister van Volksgezondheid stelde onlangs een gsm-verbod voor kinderen voor vanwege de angst voor straling. De Raad van Europa nam eerder een resolutie aan waarin wordt opgeroepen draadloos internet en mobiele telefonie te verbannen uit klaslokalen. Het Franse parlement heeft onlangs wifi in de klas verboden.

In 2011 stelde de Gezondheidsraad in een rapport dat draadloos internet en mobiele telefonie geen nadelige effecten op de hersenfunctie van kinderen hebben. In het rapport werd wel gesteld dat de effecten op de langere termijn nog niet te meten zijn.