Minister Verhagen zegt daarover afgelopen week een overeenkomst te hebben gesloten met KPN en de NPO. Ook is er een overeenkomst bereikt met de kabelexploitanten en de huidige vergunninghouders van frequenties voor mobiele telecommunicatie over het oplossen van storingen bij de klanten van de kabelmaatschappijen. Daardoor staat niets meer de ingebruikname van de 800 MHz-band per 1 januari 2013 in de weg, vindt Verhagen.

De minister besloot eind vorig jaar de 800 MHz-band beschikbaar te stellen voor mobiel breedband, maar erkende toen wel dat er een aantal hobbels in de weg zaten. Het spectrum wordt namelijk gebruikt door Digitenne en de publieke omroep. Daarnaast geeft het gebruik van dat spectrum interferentiestoringen op de kabel. Het tv-signaal van onder meer UPC en Ziggo wordt al jaren gestoord door vooral Digitenne.

Bepaling in vergunning

De kabelexploitanten en de mobiele telecomaanbieders hebben over die interferentieproblemen nu afspraken gemaakt. In de vergunningen voor de 800 MHz-band neemt Verhagen daarnaast bepalingen op waarmee hij, via het Agentschap Telecom, eventuele toekomstige problemen kan aanpakken.

De partijen hebben onderling afgesproken dat klanten worden voorgelicht over het voorkomen van storing, storingsbestendige apparatuur wordt gepromoot en kabelexploitanten moeten voorkomen dat het aantal analoge zenders in de storingsgevoelige kanalen toeneemt. “Van consumenten wordt verwacht dat zij voldoende storingsbestendige kabels gebruiken", schrijft Verhagen aan de Tweede Kamer.

Sobere kostenvergoeding

De 800 MHz-band was voor een groot deel tot 2017 gegund aan KPN en de NPO. Zij leveren via die frequentie digitale ethertelevisie op basis van DVB-T-techniek. Voor het verhuizen naar een andere frequentie krijgen de twee een tegemoetkoming in de kosten. Verhagen zegt dat die “nadeelcompensatie" sober is, “zodat alleen de noodzakelijkerwijs uit de verhuizing voortkomende kosten gecompenseerd worden." Het ministerie gaat voor de bepaling van de hoogte van die compensatie een onafhankelijk financieel expert inschakelen.

Verhagen heeft eerder dit jaar al afspraken gemaakt met de gebruikers van draadloze microfoons, die eveneens van de 800 MHz-band gebruik maken. Die gebruikers zitten volgens Verhagen in de zo geheten PMSE-sector, dat staat voor Programme Making and Special Events. De sector maakt vergunningvrij gebruik van de bandbreedte, maar ook zij krijgen vervangende frequentieruimte. De sector mag in tegenstelling tot KPN en de NPO tot 2015 gebruik maken van de bandbreedte, zolang zij maar geen storing veroorzaken.

De veiling van de kavels in het 800 MHz-spectrum is volgend jaar, tegelijkertijd met de veiling van het 900 en 1800 MHz-spectrum.