De bevindingen komen uit een recent onderzoek van de TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en Wageningen Universiteit. Het onderzoek is aangezwengeld door de gemeente Alphen aan den Rijn. Ambtenaren kwamen vijf jaar geleden onverklaarbare afwijkingen tegen op bomen in de stad, onder meer gezwelachtige bastknobbels. Er was geen sprake van een virus of bacterie.

Uit het vervolgonderzoek blijken de ziekteverschijnselen zich voor te doen in de gehele westerse wereld. In Nederland vertoont maar liefst 70 procent van alle bomen in het stedelijk gebied dezelfde symptomen. Vijf jaar geleden was dat nog maar 10 procent. Bomen in dichter beboste gebieden hebben er nauwelijks last van.

Ultrafijnstof ook een oorzaak

De onderzoekers van de projectgroep hebben ook nog een tweede oorzaak achter de hand, naast de elektromagnetische velden die veroorzaakt worden door de zendinstallaties voor mobiele telefonie en draadloos internet. Mogelijk heeft ook ultrafijnstof ermee te maken. Dat is zo klein dat het bij organismen naar binnen kan dringen.

Binnen het onderzoek werden twintig essen gedurende drie maanden blootgesteld aan stralingsbronnen. De straling kwam van zes in een proefopstelling geplaatste wifi-accesspoints. Bij de bomen die het dichtste bij die stralingsbronnen stonden, stierven de bladeren af. De proef werd ook gedaan met maïs, waarbij bleek dat de straling de groei van de maïskolven remde.

UPDATE 16.22 uur: De Wageningen Universiteit geeft deze bijzonderheden over de testen. Het rapport is (nog) niet vrijgegeven.

"In een klimaatruimte zijn essen en verschillende kruidachtige planten gedurende drie maanden blootgesteld aan 6 stralingsbronnen (accesspoints) met frequenties variërend van 2412 tot 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP. op 50 cm tot 300 cm afstand. Eerste waarnemingen wijzen op een negatief effect op de gezondheid van essen. Bladeren nabij de stralingsbronnen vertoonden aan het einde van de onderzoeksperiode ‘loodglansachtige effecten’ die het gevolg blijken te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis van de bladeren. De ‘loodglans’ wordt opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad.

Proeven met Arabidopsis- en maïszaaicultures wijzen op groei- en bloeivertraging als zaaicultures vergeleken worden met cultures in identieke klimaatruimten zonder stralingsbelasting. Op basis van deze eerste resultaten is het dringend gewenst over te gaan tot proefherhaling over een langere periode om na te gaan of deze resultaten consistent optreden en of er extra effecten op langere termijn uit de belasting voortvloeien."

UPDATE vrijdag, 13:44 uur TNO laat via een bericht op zijn website weten dat de organisatie zich distantieert van de conclusie dat de straling van draadloos internet een negatief effect heeft op de gezondheid van planten en bomen.

Het onderzoeksbureau stelt dat een medewerker tijdens het onderzoek wel enkele malen heeft deelgenomen aan discussies en feedback gegeven op meetopstellingen en meetresultaten, maar dat de conclusie over het verband tussen de twee zaken nooit door TNO zijn ondersteund. Die conclusie is volgens het TNO geheel voor rekening van de Wageningen Universiteit.