Street View-auto's rijden niet alleen rond om straatbeelden te maken, ze scannen ook WLAN-netwerken en verzamelen daarbij MAC-adressen van de draadloze routers. Ook de mate van encryptie van het WiFi-netwerk wordt door Google gedetecteerd en opgeslagen. Toen de Duitse toezichthouder voor gegevensbescherming Peter Schaar tot die ontdekking kwam was hij naar eigen zeggen "met afschuw vervuld".

"Ik ben geschokt. Ik roep Google op om eerder onrechtmatig verzamelde persoonlijke data van draadloze netwerken te verwijderen, en te stoppen met rondrijden voor Street View", zegt Schaar in een persbericht. De privacywaakhond onthult dat Google WiFi-netwerken in kaart brengt door de encryptiestatus van netwerken, unieke MAC-adressen en de naam van het netwerk (SSID) buit te maken.

Verzamelen

Dat Google data van Wi-Fi access points opslaat, is nauwelijks bekend maar geen geheim. "Het verzamelen van Wi-Fi/draadloze data is niets nieuws, en Google is niet de enige. Dit soort gegevens wordt al jaren door verschillende - ook Duitse - bedrijven verzameld", zegt een Google-woordvoerder tegen Spiegel Online.

De Duitse ophef is in zekere zin vrij willekeurig. Het Amerikaanse bedrijf Skyhook verzamelt al wereldwijd informatie over Wi-Fi-hotspots. Op basis van de signaalsterkte van de access points kan de locatiebepaling verbeterd worden. De iPhone gebruikt Skyhook om het GPS-signaal te verbeteren en om de GPS-loze iPod Touch toch de mogelijkheid van locatiebepaling te geven.

Duitsland versus Google

Duitsland is een van de meest kritische landen als het gaat om eventuele privacyschending door Google. Na forse kritiek op Street View biedt het Amerikaanse bedrijf Duitsers de mogelijkheid hun huisadres op te geven om dan niet zichtbaar te zijn in Street View. Dit kan dan voordat die Duitse foto's live gaan.

Onlangs haalde de Duitse minister van Justitie ongemeen fel uit naar Google. "Ik stoor me aan dat vooruitlopen, die grootheidswaanzin, dat zie ik ook bij het Google Books-project," fulmineerde de minister. Volgens haar ontwikkelt Google zich tot een gigantisch monopolie, "net als Microsoft". Ze dreigt met wettelijke beperkingen.