De Europese Commissie (EC) start twee formele antitrustonderzoeken naar Motorola Mobility naar misbruik van essentiële patenten om concurrenten Microsoft en Apple op oneerlijke wijze het leven zuur te maken.

FRANDly fire

Motorola zet verschillende zogenaamde standaardessentiële octrooien in bij rechtszaken tegen zowel Apple als Microsoft. In Duitsland dreigt hierdoor bijvoorbeeld een verbod op Windows, Windows Phone en Xbox. Zowel Apple als Microsoft dienden eerder antitrustklachten in.

De verdenking is dat Motorola door een verbod te eisen op inbreukmakende producten van rivalen de regels overtreedt. Want op patenten die onderdeel zijn van een internationale standaard zoals WiFi of 3G rust een FRAND-verplichting, de belofte om deze octrooien aan iedereen onder eerlijke en redelijke voorwaarden de licenseren. Dit zijn de FRAND voorwaarden: fair, reasonable an non-discriminatory.

Behalve de mogelijk onrechtmatigheid van een verbodseis op basis van FRAND-patenten wordt er onderzoek gedaan naar de royalty-eisen van Motorola, meldt de EC. Die zouden exorbitant zijn, en dus in strijd met de FRAND-voorwaarde van eerlijk en redelijk.

Eén onderzoek heeft betrekking op patenten die zijn opgenomen in standaarden van ETSI, het andere onderzoek betreft de FRAND-verplichtingen bij standaardisatie-organisaties ITU, ISO/IEC en IEEE.

Machtsmisbruik

Beiden zaken vallen onder het mededingingsrecht, omdat misbruik van FRAND-patenten kan leiden tot concurrentievervalsing en monopolisering van markten. Dat is in strijd met artikel 102 van het 'Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie'.

De Europese Commissie startte in januari een vergelijkbaar antitrustonderzoek naar Samsung.

Overname door Google

Motorola staat op het punt om te worden overgenomen door Google, voor 12,5 miljard dollar. Patenten spelen in deze overname een sleutelrol, nadat Google eerder misgreep bij een veiling van een enorm patentportfolio van Nortel.

De overname is al door Europa en de VS goedgekeurd, al lieten autoriteiten van beide continenten weten zich 'grote zorgen' te maken dat Google zijn nieuw vergaarde patentmacht niet misbruikt.