Lidstaten van de Europese Unie houden zich grotendeels aan dezelfde frequentieplanning, waar nu steeds grotere stukken loze ruimte in verschijnen door de overgang van analoog naar digitaal. De Europese Commissie roept de lidstaten nu op regelgeving te maken waardoor providers deze ruimte met elkaar delen voor mobiel dataverkeer.

Ruimte steeds krapper

Het radiospectrum is in Nederland verdeeld in het Nationaal Frequentieplan (PDF). Dit register bevat een uitgebreide lijst waarin is vastgesteld welk blok voor welk doeleinde wordt gebruikt. Omdat draadloze technologieën een grote vlucht hebben genomen, wordt het steeds krapper binnen deze planning. Volgens de EU groeit het draadloze verkeer de komende twee jaar met nog eens 26 procent.

Eurocommissaris Kroes noemt het radiospectrum de zuurstof van de economie. “Als er geen radiospectrum meer over is, vallen mobiele netwerken en breedband uit", waarschuwt ze. “Dat is onaanvaardbaar en daarom moeten wij deze schaarse hulpbron optimaal benutten door hergebruik en de totstandkoming van een interne markt."

Loze ruimte gebruiken

De oplossing in de schaarste ligt volgens de EU in het gebruiken van de witte ruimte tussen frequenties. Blokken van het spectrum worden van oudsher niet gebruikt om bijvoorbeeld interferentie tussen televisiekanalen te voorkomen. Nu er langzaamaan analoge kanalen verdwijnen, komen er grotere stukken van het radiospectrum vrij.

De commissie ziet graag dat providers deze ongebruikte ruimtes in het spectrum onderling delen voor mobiele communicatie. Zo kunnen telco's bij storingen van deze gedeelde ruimte gebruikmaken en zo in de lucht blijven.

'Aantrekkelijk voor providers'

Volgens de Europese Unie is het aantrekkelijk voor providers om frequenties te delen. “Als providers niets doen met deze ruimte, wordt er ook niets verdiend", vertelt EU-woordvoerder Ryan Heath aan Webwereld. “Ze kunnen deze ruimte beter verhuren. Ze behouden dan hun rechten en tegelijkertijd levert het geld op als andere operators deze frequenties gebruiken."

Kabelaars doen vaak toch niets met deze witte ruimte. Maar het wordt een ingewikkelde kwestie wanneer deze loze ruimte eigendom is van kabelaars die inmiddels ook providers van mobiel internet zijn", zegt Heath. “Deze partijen zullen misschien hun stukjes spectrum minder snel verhuren", aldus de woordvoerder.