De Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) bestraft de Amerikaanse internetreus voor privacyschending. Bovendien heeft Google met die oneigenlijke daad een dominante positie verkregen op de markt voor locatiegegevens. Het sniffen van wifi-netwerken door de fotografie-auto’s voor Street View heeft het namelijk “een enorm effectieve locatiedatabase opgeleverd”, schrijft de Cnil.

Eigen onderzoek

Die conclusie trekt de onafhankelijke privacywaakhond na een eigen diepgaand onderzoek. Daarbij heeft het Google expliciet gesommeerd de per ongeluk vergaarde privégegevens van Franse burgers te bewaren, voor onderzoek. Autoriteiten in andere Europese landen hebben Google gevraagd de data op veilige wijze te wissen.

Het Nederlandse CBP doet zelf ook onderzoek naar deze kwestie. Het is nog niet bekend of dat al is afgerond. Vragen van Webwereld hierover staan uit bij de privacywaakhond. Die heeft in mei vorig jaar gezegd dat dit onderzoek gebeurt “in nauw contact met andere Europese toezichthouders”.

Ondertussen maakt de Europese Commissie zich zorgen over de gefragmenteerde aanpak van dit soort privacyschendingen. Eurocommissaris Reding wil de diverse privacywaakhonden meer macht geven en een gecoördineerde aanpak opleggen om overtredingen aan te pakken. De bescherming van persoonsgegevens is een wassen neus als er niet voldoende handhaving is, aldus Reding.

Gepatenteerd

Google heeft dat wifi-sniffen overigens gepatenteerd. Dat patent is in november 2008 ingediend en in januari 2010 verkregen. Ruim vóór de ontdekking dat Google wifi-netwerken in kaart bracht en daarbij ook data onderschepte én opsloeg.

Update:

Het Nederlandse onderzoek naar de privacyschending door Google Street View is nog niet afgerond. “Onze procedure loopt nog”, vertelt CBP-woordvoerster Koosje Verhaar aan Webwereld.

Zij legt uit dat het CBP weliswaar in nauw contact staat met Europese evenknieën, maar dat elk land wel zijn eigen onderzoek heeft en dat die verschillende onderzoeken niet op hetzelfde moment worden afgerond. Het is niet bekend op welke termijn het CBP tot een oordeel komt over het jarenlange wifi-sniffen door Google.