De functie zit in de G1 om applicaties te verwijderen die tegen de gemaakte afspraken van de producent Google ingaan. Google kan deze op afstand wissen zonder de rest van de telefoon te beschadigen. Het bedrijf tracht de heisa rondom de killswitch te voorkomen door bij voorbaat uitleg te geven over de functie.

Iets wat Apple destijds bij de lancering van de iPhone naliet en onnodige rumoer veroorzaakte. Google wil de consumenten waarbij het bedrijf een applicatie verwijdert ook tegemoet komen met een vergoeding voor de applicaties. Als Google de prijs kan achterhalen althans.

Android Market

In tegenstelling tot Apple's App Store wordt Google's Android Market minder grondig gecontroleerd waardoor ongewenste applicaties zich kunnen nestelen tussen de normale applicaties. Daardoor lijkt Google op voorhand genoodzaakt de killswitch vaker toe te passen dan Apple. Maar daar tegenover staat wel weer dat gebruikers van de G1 eenmaal gekochte applicaties zo vaak kunnen herinstalleren als ze willen. Dit in het geval dat de G1 problemen vertoont.

Ongepolijste edelsteen

Overigens zijn de meeste G1 recensies, onder meer van de Wall Street Journal, IDG News en Gizmodo, opmerkelijk eensgezind: De G1 mobiel en het Android besturingssysteem tonen veel potentie, maar de gebruikerservaring is nog lang niet zo gestroomlijnd als bijvoorbeeld de iPhone. Vooral de hardwarespecificaties leggen het af tegen Apple's smartphone.