Dit blijkt uit een onderzoek (pdf) van de Gezondheidsraad, een officieel adviesorgaan van de Nederlandse overheid. "Het aantal mensen dat een grote verscheidenheid aan gezondheidsklachten toeschrijft aan allerlei bronnen van elektromagnetische velden in huis en op het werk, lijkt toe te nemen.

Gerapporteerd worden bijvoorbeeld hoofdpijn en migraine, vermoeidheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, jeuk en warmtesensaties. Ook het aantal mensen dat zich op grond van dergelijke klachten als elektrogevoelig beschouwt, lijkt te groeien. Als veroorzakers van deze klachten worden vooral mobiele telefoons, basisstations en DECT draadloze telefoons genoemd, en tegenwoordig ook steeds vaker draadloze computernetwerksystemen", stellen de onderzoekers.

Toch kan de oorzaak van de klachten niet wetenschappelijk verklaard worden door de schuld te geven aan elektromagnetische straling. De Gezondheidsraad vergeleek verschillende representatieve onderzoeken naar een mogelijk verband tussen de straling en lichamelijke klachten. Volgens de raad blijkt hieruit dat er geen oorzakelijk verband is tussen die klachten en de straling.

Verband is er wel

"Wel is er een verband tussen de klachten en de veronderstelling blootgesteld te worden en daarmee naar alle waarschijnlijkheid de mate van risicoperceptie. Dat doet overigens niets af aan het feit dat die klachten er zijn en om een oplossing vragen", concluderen de onderzoekers.

De klachten zouden 'erg veel' voorkomen. De raad heeft het onderzoek aangeboden aan minister Jaqueline Cramer van VROM. Daarnaast ligt het document op de bureau's van minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Donner) en de staatssecretaris van Economische zaken (Heemskerk).

Meer voorlichting

De Gezondsheidsraad adviseert de overheid om actie te ondernemen tegen het idee dat elektromagnetische straling schadelijk is voor de gezondheid: "Omdat de klachten die sommige mensen toeschrijven aan een dergelijke blootstelling vooral gerelateerd lijken te zijn aan de veronderstelling blootgesteld te worden, lijkt het raadzaam nog meer aandacht te schenken aan voorlichting."