In 2008 had digitale tv in Nederland een aandeel van 41,3 procent. Dat is in de tweede helft van vorig jaar gestegen naar 50,8 procent. De traditionele kabelaansluitingen voor analoge tv zijn gedaald van 73 procent in 2008 naar 60 procent in de tweede helft van 2009. Dit blijkt uit het jaarlijks uitgevoerde marktonderzoek Establishment Survey van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

De digitalisering gebeurt ook in de tv-randapparatuur. Van de Nederlandse huishoudens heeft 21,6 procent een harddisk recorder. Dat was in 2008 nog 14,7 procent. SKO merkt op dat die groei vooral te danken is aan de sterke toename van digitale decoders die zijn voorzien van een harddisk. Die gecombineerde apparaten zijn nu aanwezig in 9,2 procent van de huishoudens.

Uitzending gemist

In de tweede helft van 2009 heeft 34,9 procent van de Nederlanders tv gekeken via de pc. In 2008 was dit nog 27 procent. Dit gebeurt echter niet geregeld: het gaat om "wel eens tv kijken via de pc". Daarbij worden dan vooral gemiste uitzendingen bekeken.

De categorie lichte tv-kijkers (tot en met 21 uur tv per week) kijkt dan ook meer via de pc dan de zware kijker (meer dan 22 uur per week); respectievelijk 37,9 en 27 procent. De zware tv-kijkers missen immers veel minder uitzendingen. Huishoudens met kinderen kijken nog meer tv via de computer: 44,8 procent.

Nauwelijks mobiel

De mobiele telefoon is nog niet toe aan tv; slechts 1,5 procent van de Nederlandse huishoudens kijkt wel eens tv op dat apparaat. Ook hier lopen de lichte kijkers en de huishoudens met kinderen voorop; respectievelijk 1,9 en 1,8 procent. Deze cijfers zijn terug te vinden in het SKO-rapport TV in Nederland (pdf).