Intel werkt samen met de Australische onderzoeksorganisatie CSIRO in de aanpak van het wereldwijde probleem van bijensterfte. Populaties nemen de laatste jaren in snel tempo af en niemand weet eigenlijk precies waarom dat gebeurt.

Een chipje op de rug van de bij moet uitkomst bieden. Dit rugzakje legt vast waar de bij vliegt en monitort de omstandigheden waar het diertje in verkeert.

De wearable, aangestuurd door het Edison computing-platform, meet 2,5 bij 2,5 millimeter in oppervlak en is 0,4 millimeter hoog. Het gewicht is 5,4 mg, een derde van het gewicht van een bij. De antennes van deze RFID-chips communiceren met hubs ter grootte van een postzegel, die geplaatst worden in een bijennest. Deze bevatten een Intel Atom CPU, 1GB geheugen, 5GB opslagruimte, WiFi en Bluetooth.

Het voorzien van chips op duizenden bijen is een heikele klus, maar het probleem is dan ook enorm, aangezien bijen een rol hebben in 33 procent van de totale wereldwijde voedselproductie. In Europa verdubbelde de bijensterfte afgelopen winter tot gemiddeld 17,4 procent. Wetenschappers weten niet precies waarom in het ene gebied de sterfte aanmerkelijk hoger is dan in het andere.