Op 20 september besluit de rechtbank in San José wat er gaat gebeuren met de zaak tussen Apple en Samsung nu de jury een oordeel heeft bereikt. Rechter Lucy Koh heeft een aantal belangrijke beslissingen te nemen. Ten eerste zal ze zich moeten uitspreken over het juryoordeel. Ze kan deze naast zich neerleggen, wat volgens deskundigen onwaarschijnlijk is ook al heeft Samsung daar wel argumenten voor.

Ten tweede moet ze de hoogte van het schadebedrag vaststellen. Dit bedrag, volgens de jury 1,05 miljard dollar, kan in theorie zelfs verdrievoudigen, vanwege moedwillige inbreuk door Samsung.

Ten derde moet ze bepalen of, en zo ja welke van, de 8 Samsung-toestellen die Apple van de markt wil halen inderdaad verboden worden. De twintigste september is dan ook wederom een spannende dag voor zowel Apple als Samsung.

Rekenfout in oordeel

Het juryoordeel bevatte aanvankelijk een rekenfout waardoor Samsung moest betalen voor de Galaxy Tab 10.1 en de Samsung Intercept, waarvan de jury oordeelde dat ze geen inbreuk plegen. Lucy Koh ontdekte de fout. In plaats van het verwijderen van de boetes, vroeg Apple dat de jury zich opnieuw over het rapport zou buigen in de hoop dat de twee toestellen alsnog als patentschendend werden beoordeeld.

Tijdens het beraad vroeg de jury aan de rechter over welke onrechtmatigheden in het oordeel ze nou precies moesten overleggen. Journalisten van The Verge zaten erbij en noemden het opvallend dat de jury extra advies nodig had over deze twee oordelen. “Toen de jury 700 beslissingen voor zich had, was de jury er klaar voor. Maar met 2 beslissingen hebben ze meer instructies nodig", staat te lezen in het liveblog van de technologiesite.

Jury snel klaar

De verwachting was dat de jury flink wat tijd nodig had om tot een oordeel te komen. Bij het niet bereiken van een unaniem oordeel, kon de hele zaak zelfs worden nietig verklaard. Tegen alle verwachtingen in was de jury er al voor het weekend uit. Er staat geen minimum- of maximumtijd op een juryberaad. Juridisch expert Roy Futterman vertelt Webwerelds zustersite PCworld dat er dan ook niets mis hoeft te zijn met de vlotte beslissing.

Een van de juryleden, Manuel Ilagan, vertelt Cnet dat er geen overhaaste beslissingen zijn genomen, maar wel dat achteraf op de eerste dag al duidelijk was dat Samsung fout zat. De jury discussieerde vooral over op welke patenten Samsung precies inbreuk pleegde. “We waren niet ongeduldig. We wilden de juiste beslissing nemen en geen bewijsmateriaal over het hoofd zien", aldus Ilagan. “Ik denk dat we grondig zijn geweest."

Voorman trekt de kar

De jury kiest bij de eerste beraadslagingen een juryvoorman die het overleg leidt en de beslissing voorleest aan de rechter. In deze zaak is dat de 67-jarige Velvin Hogan. “Hij had ervaring", vertelt jurylid Ilagan. Hogan zat al drie keer eerder in een jury. Ook zijn kennis over patenten en hoe lastig het is om een patent te verkrijgen maakten hem volgens Ilagan geschikt voor de functie. “Hij bezit zelf patenten en hij vertelde over zijn ervaringen."

Op de volgende pagina: hoe nu verder?

Hogan beschrijft aan Bloomberg hoe hij opeens tot een inzicht kwam waardoor hij een beslissing kon nemen over elk patent. “Toen ik de patenten bekeek dacht ik steeds: als dit mijn patent was en ik werd beschuldigd, kon ik hem dan verdedigen?" vertelt Hogan. Hij deelde deze inval vervolgens met de rest van de jury en zo werden de patenten een voor een afgehandeld.

Naast de opmerkelijke rol van Hogan tijdens de beraadslagingen is er ook kritiek op het motief van de jury, die blijkbaar aanstuurde op een afstraffing. Het bedrag van 1 miljard was om Samsung "meer dan een tik op de vingers te geven", aldus Hogan tegen Reuters. Maar dit bedrag mag helemaal geen boete zijn, het moet alleen de daadwerkelijke schade zijn, zo stond expliciet in de jury-instructie (pagina 49, PDF).

Juryoordeel verwerpen

Op 20 september spreekt Lucy Koh haar vonnis uit. Het schadebedrag kan verdrievoudigd worden omdat de jury heeft besloten dat er 'opzettelijk' inbreuk is gemaakt. Koh kan echter ook het bedrag verlagen. In het verleden hebben rechters wel eens het juryadvies verworpen als het om miljardenboetes ging. Maar het verwerpen van een juryoordeel door de rechter gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen en vaker bij strafrecht en hoogstzelden in civiele zaken.

Samsung heeft aangekondigd dat het rechter Koh zal vragen om het juryoordeel te verwerpen. Dit verzoek is in strafrechtszaken bijna een formaliteit waar advocaten vrijwel altijd om vragen ter voorbereiding van een hoger beroep. Samsung heeft zeker argumenten, maar het is de vraag of Koh daar gevoelig voor is. Eerder in het proces waarschuwde ze beide partijen om er samen uit te komen vanwege de grote risico's. De zaak ging echter door, tot grote irritatie van de rechter.

Experts wijzen erop dat deze patentzaken veel te complex zijn om aan een jury over te laten. Zo verbaast een rechtsgeleerde zich erover dat de juryinstructie meer dan twee uur moest duren. "Zoveel tekst geef ik niet eens aan mijn studenten, want ze kunnen het onmogelijk verwerken", zegt professor Robin Feldman tegen Associated Press.

Zaak nog niet uitgevochten

Als de rechtbank meegaat in het oordeel van de jury - wat volgens sommige deskundigen zeer waarschijnlijk is - zal ze nog bepalen welke toestellen nu daadwerkelijk van de Amerikaanse markt verdwijnen. Nu al staat vast dat oer-Android Nexus S en de internationale versie van de Galaxy S II (i9000) buiten schot blijven. Samsung zal bij een verbod zonder twijfel vragen het verbod op te schorten terwijl het hoger beroep dient. En dan zijn we weer jaren verder.

Samsung zal zich heftig verzetten. In een memo stelt het bedrijf dat het oordeel in schril contrast staat met de uitkomst van soortgelijke zaken in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Zuid-Korea. “De rechter moet nog een laatste oordeel vellen en een aantal andere procedures afhandelen. We blijven werken tot al onze argumenten zijn geaccepteerd", stelt de fabrikant in een memo.

Wordt vervolgd… ook in Nederland

Dit is maar één van vele fronten waarop Apple en Samsung elkaar bevechten. Zo loopt er in de VS een zaak van Apple tegen de Galaxy S III. In Nederland barst het geweld na de zomer weer los als diverse procedures dienen tegen allerlei producten van zowel Samsung als Apple. En de Nederlandse Hoge Raad buigt zich op een later tijdstip nog over de Galaxy Tab 10.1 nadat Apple eerder in cassatie ging tegen de vrijspraak van patentschending.